Bachelor-, BA-, BSc- og BBA-grader

Studenter på et bachelorprogram kan bli tildelt tre typer grader, avhenging av studieprogram: En Bachelor of Science (BSc) tildeles vanligvis etter at en bachelorgrad er fullført innen fagretninger som matematikk, tekniske fag, biologi, kjemi, fysikk , informatikk, samt juss og forretningsdrift. En Bachelor of Arts (BA) oppnås etter fullførte bachelorstudier i humanistiske fag som litteratur, språk og historie, samt samfunnsvitenskapene, for eksempel antropologi, sosiologi, økonomi, psykologi og internasjonale relasjoner, for å nevne noen. En Bachelor i Business Administration (BBA) er forbundet med fag innen handel og bedrift, som regnskap, finans, økonomi, bank, og mange andre.

Mangfoldet av forskjellige bachelorgrader, BA-, BSc- og BBA-programmer kan virke overveldende - ikke la det stoppe deg! Start søket ved å se på de mest populære programmene som er listet opp nedenfor.

Nye bachelorprogrammer

University of Central Missouri

Bachelor i regnskapsføring (BSBA)

Desember 12, 2018
The School of Accountancy i University of Central Missouri 's Harmon College of Business og profesjonelle studier er forpliktet til å gi deg en student-fokusert, anvendt regnskapsutdanning som fører til din profesjonelle suksess.

Al Falah University

BBA i finans

Desember 12, 2018
BSc Bedriftsøkonomi med hovedfag i Finans og Banking har som mål å tilby spesialisert læring av høy kvalitet, engasjerende studenter i en kontinuerlig læringsprosess som nyter dem til å utvikle og etablere en god karriere i finanssektoren. The Finance and Banking Major har også til hensikt å utvikle studentenes ferdigheter på de nødvendige verktøyene… [+] for å forstå investering, økonomistyring og finansinstitusjoner og relaterte områder, og gi dem muligheten til å fremme sin faglige utvikling ved å gjennomføre profesjonell kvalifikasjon som Charted Financial Analyst (CFA ). De forente arabiske emirater (UAE) og Dubai, i særdeleshet, er et viktig knutepunkt for finans- og banktjenester i regionen som gir ledende plattform som forbinder de regionale finansmarkedene med resten av verden. I fremtiden forventes den finansielle knutepunktet i Dubai å fortsette å vokse med mer etterspørsel etter fagfolk i fagfolk. [-]

University of North Alabama College of Arts and Sciences

Bachelor of Science in Engineering Technology

Desember 12, 2018
Engineering Technology grad gir en grunnleggende bakgrunn i generell vitenskap, samt en omfattende bakgrunn i tradisjonell industriell teknologi, evolusjonerende teknologier, og en fokusert studie innen elektroteknikk og maskinteknikk eller kjemisk prosjekteringsteknologi. Programmet er utformet for å forberede kandidater til stillinger i nye teknologier, … [+]industrielle operasjoner og generell ledelse som krever sterk kunnskap i engineering prinsipper som de relaterer til fabrikasjon. [-]

Universiteter i Norge

Endre lokasjon

Å ta en bachelorgrad

Det finnes en mengde gode grunner til å ta en bachelorgrad, blant annet muligheten til å få bedre lønn etter endt studie. Bachelorgradenes varighet og kostnad vil variere fra universitet til universitet, det vil også programmenes faglige innhold. Det tilbys vanligvis tre typer bachelorgrader: Bachelor of Arts, Bachelor of Science og Bachelor in Business Administration.

Oversikt over Bachelorprogrammer
Studenter som begynner på en bachelorgrad vil vanligvis bruke de første to årene av studiet på introduksjons- og grunnkurs, i tillegg til grunnleggende kurs i studieteknikk. Resten av programmet vil fokusere på det bestemte fagområdet studenten selv velger å fordype seg i. Studiets lengde vil påvirkes av om det er et tradisjonelt fire-årsprogram med forelesningsbasert undervisning på campus, eller om det er et nettbasert program, noe som ofte kan redusere studietiden med opp til to eller tre år. Andre faktorer er om studenten tar fag på heltid eller deltid. Mens heltidsstudenter vanligvis tar studiepoeng tilsvarende 12 til 18 "credits" per semester for å sikre at de får avsluttet bachelorgraden sin på fire år, kan deltidsstudenter bruke alt fra fem til åtte år, avhengig av hvordan skolen legger opp deltidsprogrammene. Voksne studenter med travel timeplan vil ofte synes at nettbaserte bachelorprogrammer er en fleksibel og praktisk løsning. Disse studentene trenger timeplaner som passer den livsstilen og de forpliktelsene de har, i stedet for den tradisjonelle studiesettingen som krever at studentene er tilstede på undervisningen til faste tider i forelesningssalen. Det finnes ofte et tidseffektivt alternativ blant de nettbaserte bachelorgradene, noe som gjør det mulig for studentene å fullføre studiet og oppnå graden på omtrent halve tiden av den tradisjonelle fireårige bachelorutdanningen.

Det finnes tre ulike bachelortyper: Bachelor of Arts, Bachelor of Science, og Bachelor in Business Administration
Studentene kan velge mellom to av disse hovedtypene: Bachelor of Arts (BA) eller Bachelor of Science (BSc).

En Bachelor of Arts passer for studenter som:

 • ønsker den fleksibiliteten man finner i de humanistiske fagenes mange tverrfaglige muligheter, og som vil benytte seg av det store spekteret valgbare emner.
 • planlegger å fokusere på litteraturstudier, kommunikasjon og språk, humaniora eller samfunnsfag som for eksempel antropologi, psykologi, sosiologi, økonomi og internasjonale relasjoner.

En Bachelor of Science passer for studenter som:

 • ser for seg mer intensive studier rettet mot karrieremuligheter innenfor yrker som for eksempel ingeniør, lærer, forsker, advokat eller foretakseier.
 • planlegger å fokusere på matematikk, informatikk og teknologi, andre tekniske fag eller fag som biologi, kjemi og fysikk.

Innenfor rammene av et BA- eller et BSc-program kan studentene velge sin egen spesialisering. Det finnes mer enn to dusin mulige spesialiseringsfelt, her er 10 populære alternativer:

En i Bachelor of Business Administration passer for studenter som:

 • ser for seg en karriere i forretningslivet. Graden har en rekke muligheter for faglig spesialisering.
 • planlegger å bruke studiene på å fokusere på emner som forretningsdrift, økonomi, finans, ledelse, entreprenørskap og internasjonale relasjoner.

Vanlige innføringskurs på grunnivå
Før studentene får fordype seg på feltet de har valgt som spesialisering, må de vanligvis må ta noen grunnleggende innføringskurs, ofte kalt allmenne kurs (general education courses), avhengig av hva hver enkelt institusjon eller program krever. Dette er noen av de vanlige allmenne innføringskursene :

 • Kunst og humaniora, blant annet kunst- og musikkforståelse, drama, språk og litteratur, filosofi og religion.
 • Adferdsvitenskap og samfunnsfag, for eksempel psykologi og sosiologi.
 • Biologi og naturvitenskap.
 • Informatikk, for eksempel innføring i grunnleggende PC-programmer og forskningsteknikker på internett.
 • Språk og kommunikasjon, herunder struktur og språk i akademiske oppgaver, litteratur og kommunikasjonsmedier.
 • Historie, sivilisasjonsstudier og verdenshistorie.
 • Matematikk, blant annet allmenn og diskret matematikk.
 • Filosofi og aktuelle spørsmål.
 • Forretning, økonomi og ledelse.

Fordeler ved å ta en bachelorgrad
Når man tenker på å ta en bachelorgrad bør man ta stilling til hvor mye tid, arbeid og penger man har mulighet til å investere. De som overveier å begynne å studere, eller å vende tilbake til skolebenken, kan allikevel ta følgende fordeler ved en bachelorgrad med i beregningen:

 • Mange arbeidsgivere i en rekke ulike yrker og bransjer anser nå at en bachelorgrad er en helt nødvendig del av utdanningen de forventer av arbeidssøkende.
 • De som har bachelorgrad forbedrer sine muligheter for karriereutvikling og forfremmelser på jobben, de har også et klart fortrinn i ansettelsesprosesser over dem som ikke har en bachelorgrad.
 • På enkelte felt er fagfolk svært etterspurte, disse fagfeltene fortsetter også å vokse raskere enn gjennomsnittet, ifølge Bureau of Labor Statistics (BLS). Arbeidssøkende med en bachelorgrad stiller sterkere i konkurransen på områder som helse, utdanning, tekniske fag og flere andre.
 • Med en bachelorgrad har du bedre muligheter til å få god lønn. En rapport fra 2012 som gjelder amerikanske studenter, gjort av US News University Directory kan for eksempel understreke betydningen av å ha en minst fire-årig utdanning med følgende uttalelse: "amerikanere med en fire-årig utdanning kan forvente ukentlige inntekter som er 64% høyere enn jevnaldrende uten høyere utdannelse . "

Kostnadene ved å ta en bachelorgrad
Utdanning er, som så mye annet i verden i dag, dyrt. Stigende undervisningskostnader, kost og losji eller pendlingskostnader for studenter som ikke bor ved studiestedet, og dyre lærebøker, er noe av det som bidrar til den høye prisen for utdanning. Likevel vil investeringene man gjør både i tid, penger og arbeidsinnsats være verdt det i det lange løp. Heldigvis er det også mange økonomiske støtteordninger for studenter som kan dekke en betydelig del av utgiftene. Avhengig av hvor studenten bor, kan studielån eller annen økonomisk støtte være avgjørende

Å studere eller ikke studere?
Tanken på å pådra seg gjeld og studielån og mengden penger, tid og krefter som må investeres i studiene, kan virke skremmende. Allikevel er det nesten ikke mulig å lykkes uten høyere utdanning slik verden ser ut i dag. Til syvende og sist er det opp til hver enkelt å avgjøre om han eller hun er villig og i stand til å ta på seg forpliktelsene en bachelorgrad medfører.