B.Sc. i Global Environmental and Sustainability Studies

Leuphana University of Luneburg

Programbeskrivelse

Les den offisielle beskrivelsen

B.Sc. i Global Environmental and Sustainability Studies

Leuphana University of Luneburg

Ønsker du å skaffe seg ferdigheter som gjør at du aktivt kan bidra til en mer bærekraftig utvikling? Vil du kunne gjøre det på et globalt nivå med et internasjonalt perspektiv?

Deretter kan du studere Global Environmental and Sustainability Studies i en internasjonal setting i den historiske byen Lüneburg. Vårt nye studieprogram med interkulturell tilnærming forbereder deg til en karriere i institusjoner og organisasjoner som opererer internasjonalt. Bli en del av Leuphana University of Lüneburg som er på forkant innen inter- og tverrfaglighet, og har spesialisert seg på bærekraftig utvikling innen forskning og undervisning i over 30 år.

Hvorfor studere bærekraftstudier i Tyskland?

Til tross for at det er en industriell nasjon med en sterk avhengighet av teknologi og har vært blant de største bidragsyterne til miljøproblemer, er Tyskland en av pionerene innen områder som klimavern og utdanning for bærekraftig utvikling.

Studerer med et internasjonalt perspektiv og i et internasjonalt miljø

Bærekraftsspørsmål er ofte globale og krever løsninger som må oppdages og utvikles transnasjonalt. Det er dette utsikteret at vårt internasjonalt orienterte studieprogram Global Environmental and Sustainability Studies er basert på. Alle kurs i denne majora er undervist på engelsk og forsterkes gjennom interkulturelle formater. Du vil studere med studenter fra mange forskjellige land og møte professorer med et bredt spekter av kulturelle bakgrunner.

Som student i de store globale miljø- og bærekraftsstudiene vil du undersøke de nåværende bærekraftutfordringene fra ulike disipliner, som sosiologi, økologi og økonomi, for å få en helhetlig forståelse av problemene ved hånden. Du vil utvikle en solid kunnskapsbase i samfunnsvitenskap og naturfag og lære å søke verktøy og metoder fra begge felt. For å gjøre dette vil du jobbe med modeller og statistikk, men også bruke tid i laboratoriet og ute eller med partnere fra de forskjellige feltene i spørsmålet. Videre vil du utvikle ferdighetssettet som er nødvendig for å identifisere, kommunisere og adressere bærekraftutfordringer, slik at du kan fungere som Change Agent for bærekraftig utvikling.

Mål av graden globale miljø og bærekraft studier

Som student på bachelorprogrammet Global Environmental and Sustainability Studies i Lüneburg får du kunnskapen til å forklare og vurdere globale klima- og miljøproblemer vitenskapelig. Videre vil du lære å forstå de sosiale verdiene, retningslinjene og atferdsmønstrene som genererer disse problemene, få dømmekraft og utvikle nye tilnærminger for en bedre behandling av naturressurser.

Du vil skaffe deg ferdigheter som gjør at du kan forstå komplekse korrelasjoner mellom ulike problemer, tenke sammen, analysere sammenhengende prosesser og finne bærekraftige løsninger. Den interkulturelle erfaringen du får ved å studere i det internasjonale miljøet som denne graden har å tilby, gir deg en uvurderlig kandidat på det internasjonale arbeidsmarkedet for en bærekraftig økonomi og en bærekraftig utvikling av vårt samfunn.

Mål og målsetninger

Ønsker du å skaffe seg ferdigheter som gjør at du aktivt kan bidra til en mer bærekraftig utvikling? Vil du kunne gjøre det på et globalt nivå med et internasjonalt perspektiv? Studier av globale miljø- og bærekraftsstudier i en internasjonal setting vil du skaffe kunnskapen til å forklare og vurdere globale klima- og miljøproblemer vitenskapelig.

Videre vil du lære å forstå de sosiale verdiene, retningslinjene og atferdsmønstrene som genererer disse problemene, få dømmekraft og utvikle nye tilnærminger for en bedre behandling av naturressurser.

Kursstruktur

På Leuphana College består bachelorprogrammet av fire komponenter: Kurset starter med Leuphana Semester, hvor du lærer grunnleggende metodikk og dekker de grunnleggende områdene for en akademisk grad i hovedfaget. Fra andre semester er bachelorprogrammet delt inn i et hovedfag, mindrefag og kompletterende studier. I Komplementærstudier, undersøker du de tilnærminger som er tatt og metoder som brukes i andre disipliner, og undersøker sosialt relevante spørsmål.

Kursinnhold

Som student i Global Environmental and Sustainability Studies Major vil du utforske dagens bærekraftutfordringer fra ulike disipliner, for å oppnå en helhetlig forståelse av problemene ved hånden.

Etter Leuphana-semesteret, er det andre og tredje semester sentrert rundt å skaffe seg en generell kunnskapsbase av fag og metodiske tilnærminger til natur- og samfunnsvitenskapen; slik som matematikk, statistikk, økologi, miljøkjemi, metoder for bærekraftig kommunikasjon samt bærekraftig styring og bærekraftig styring.

Fra det fjerde semesteret kan du etablere din individuelle profil ved å velge fra et bredt spekter av valgfag fra både samfunns- og naturvitenskap.

I tillegg skal du jobbe i et tverrfaglig bærekraftig forskningsprosjekt sammen med partnere på feltet for å utvikle konsepter for reelle sosiale bekymringer rundt bærekraftig utvikling. Alle klasser i Global Environmental and Sustainability Studies major er undervist på engelsk. Du vil studere med studenter fra mange forskjellige land og møte professorer med et bredt spekter av kulturelle bakgrunner. Studenter som fullfører bachelorprogrammet, har en bachelorgrad (B.Sc.) -grad.

Karrieremuligheter

Grad programmet Global Environmental and Sustainability Studies med sin interkulturelle tilnærming forbereder deg til en karriere i institusjoner og organisasjoner som opererer internasjonalt. Fra stillinger i små organisasjoner til store selskaper, fra frivillige organisasjoner til offentlige organisasjoner, fra stiftelser til byråer: Et bredt område av fremtidige karrierer er åpen for deg, for eksempel roller i miljøbyråer, miljøkonsulenter, miljøforeninger, miljøvern, forskningsinstitutter og feltet fornybar energi.

Søknad og opptak

Bachelorstudiet ved Leuphana College kan kun startes i vintersemesteret. Høgskolen driver en to-trinns opptaksprosess for alle majors med opptaksbegrensninger. I første fase tas også ekstrakursutdanning sammen med universitetets inngangskvalifikasjonsklasse. Du kan øke sjansene for opptak ved å ta en opptaksprøve og delta på et intervju i fase 2.

Studenter som ønsker å fullføre et bachelorstudium ved Leuphana College, men som ikke har et tysk universitets inngangserklæring, må søke gjennom Application Services for International Students, uni-assist, i Berlin.

Opptakskrav: Universitets inngangskvalifikasjon og engelsk ferdigheter Online søknad: mulig fra midten av mai Frist: 15. juli Opptaksprosess: Universitets inngangskvalifikasjonsklasse og prestasjoner (trinn 1); test og intervju (fase 2)

Denne skolen tilbyr programmer i:
  • Engelsk


Sist oppdatert May 14, 2018
Varighet og pris
Dette kurset er Campusbasert
Start Date
Studiestart
Okt. 2019
Duration
Varighet
6 semestre
Heltidsstudier
Information
Deadline
Locations
Tyskland - Lüneburg, Lower Saxony
Studiestart : Okt. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Dates
Okt. 2019
Tyskland - Lüneburg, Lower Saxony
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen