BA-programmer

En Bachelor of Arts (forkortet BA) er en grad på lavere nivå som tilbys ved universiteter over hele verden. Å ta en Bachelor of Arts-grad kan gi en rekke ulike fordeler i arbeidslivet, som forbedrede karrieremuligheter og økt evne til å løse problemer og ta viktige beslutninger.

I tillegg kan en Bachelor of Arts lede til videre studier på masternivå. Spesialiserte emner innen fagområder som kunst, humaniora, samfunnsvitenskap, og noen ganger også forretningsdrift og juss, faller innenfor den akademiske verden en Master of Arts utgjør. BA-studenter må som regel presentere en avhandling basert på egen forskning som del av sin bachelorgrad.

Mengden ulike Bachelor of Arts-programmer kan være overveldende - ikke la det stoppe deg! Start søket ved å se på de mest populære BA-gradene som er oppført nedenfor.

Nye BA'er

Long Island University

BA i psykologi - LIU Post

Oktober 15, 2018
Den 120-credit Bachelor of Arts i psykologi er en populær og allsidig lavere grad. Den kan brukes på nesten alle områder av arbeidet, inkludert sosiale tjenester, lov, menneskelige ressurser, næringsliv og regjering.

Klaipeda University

BA i ledelse (spesialiseringer - handelsledelse; lederskap)

Oktober 12, 2018
De tiltenkte læringsutvalgene i Business Management studiet samsvarer med beskrivelsen av profesjonelle undergruppe 1120 styremedlemmer for foretak, institusjoner og organisasjoner av den litauiske yrkesklassifiseringen (som tilsvarer ISCO-081217). Direktører til bedrifter, institusjoner og organisasjoner, med bistand fra andre ledere, utvikler og r… [+]eviderer trender i politikk, planlegger, koordinerer og evaluerer all virksomhet av bedrifter eller organisasjoner, og styrer det i samsvar med anbefalingene fra styret av styremedlemmer eller et ledelsesorgan som de rapporterer om de gjennomførte oppgavene og de oppnådde resultatene. Målene og resultatene av programmet er avtalt med styringsstandardene utviklet av Chartered Management Institute of Great Britain. [-]

AKAD University

Bachelor Finans og Regnskap (BA)

Oktober 11, 2018
Finansmarkedet står overfor en rekke forskrifter og økende krav. Bedrifter må gjøre komplekse finansierings- og investeringsbeslutninger i en stadig raskere bransje. De trenger eksperter som er i stand til å utvikle bærekraftige finansielle strategier. En Bachelor of Finance and Accounting forbereder deg for disse utfordringene og for en internasjonal forre… [+]tnings karriere. [-]

Universiteter i Norge

Endre lokasjon

Hva er en Bachelor of Arts (BA)?

Hva er en Bachelor of Arts?

En Bachelor of Arts, eller en B.A. som det ofte forkortes, er en grad på bachelornivå som tilbys ved universiteter rundt om i verden etter at tre til fire år med studier er gjennomført. Bachelor of Arts tilbys på en rekke ulike fagfelt som kan variere fra universitet til universitet. Generelt faller de innenfor kategorien "frie kunster", altså de humanistiske fagene, men kan noen ganger også omfatte visse realfag. En Bachelor of Arts-grad skiller seg fra en Bachelor of Science både i emner og studiemetoder.

Hva er fordelene med å ta en Bachelor of Arts?

Arbeidssøkende med en BA-grad har mange flere karrieremuligheter og har også muligheter til å få bedre betalt, enn de uten bachelorgrad. I tillegg til de faglige fordelene, vil det også ha store personlige fordeler å ta en BA. Bachelorutdanningen utfordrer studentene til å tenke kreativt, til å løse problemer, forbedre sine samarbeids- og kommunikasjonsevner, og mye annet. Å melde seg opp til et Bachelor of Arts-program gir studentene muligheten til å studere et emne som fascinerer og inspirerer dem, og som de ønsker å få en dypere forståelse av.

Hva kan man studere på en Bachelor of Arts?

Studenter på en Bachelor of Arts har valgt sitt fagområde blant en rekke mulige emner, for eksempel historie, språk, litteratur, filosofi og andre humanistiske fag, eller fag som kommunikasjon, antropologi, geografi, samfunnsfag, lingvistikk, og på noen universiteter også teologi og sykepleie. Innenfor disse feltene er det flere spesialiseringsmuligheter som vil føre inn på mer spesifikke karriereveier. For eksempel kan en historiestudent velge å spesialisere seg på middelalderen, gamle sivilisasjoner, nyere britisk historie eller noe annet.

Hva slags karriereforbedring kan du forvente med en Bachelor of Arts?

Et Bachelor of Arts-vitnemål kan være avgjørende for å få jobb på det humanistiske feltet, både på grunn av den dypere forståelse for faget den gir, men også de mange ferdighetene man vil opparbeide seg gjennom studiet. Arbeidsgivere foretrekker ofte søkere med en Bachelor of Arts, fordi disse har opparbeidet evne til god kommunikasjon, til å møte utfordringer på arbeidsplassen, de er fleksible og tenker kritisk rundt faglige spørsmål. En BA-grad vil kvalifisere studentene for en rekke yrker, ettersom de teoretiske og praktiske erfaringene de utvikler på studiet vil være anvendelige innenfor mange og varierte sektorer.

Hvor mye koster det å ta en Bachelor of Arts?

Studieavgiften for et Bachelor of Arts-program vil variere på ulike universiteter og i ulike land. Universitetenes opptakskontor kan gi mer detaljert informasjon om studieavgift og andre kostnader på BA-programmene. For noen søkere kan det finnes stipender eller annen økonomisk støtte. Mer informasjon om økonomisk bistand for BA-studenter kan skaffes ved å kontakte det aktuelle universitetets opptakskontor.

Hvorfor ta en Bachelor of Arts som nettstudie?

BA-programmer på nett bruker den aller nyeste e-læringsteknologien for å bringe klasserommet hjem til tusenvis av studenter rundt om i verden. Enten det er av personlige eller profesjonelle grunner, vil et tradisjonelt studie på campus rett og slett ikke være mulig for noen bachelorstudenter. Heldigvis tilbyr de fleste universiteter noen form for nettbaserte studieprogrammer, og Bachelor of Arts-programmene på nett er noen av de mest populære.