BBA-programmer

En Bachelor in Business Administration er en akademisk grad på lavere nivå, som tilbys ved handelshøyskoler eller ved universiteters bedriftsøkonomiske fakultet. Studieprogrammene i bedriftsøkonomi tilbys på skoler rundt om i verden og har en rekke ulike fokusområder. Med en BBA får studentene et solid grunnlag for forståelse av forretningdrift, samtidig som de får oppøve de kritiske, analytiske og strategiske ferdighetene som kreves for videre studier på en MBA. Mange universiteter rundt om i verden tilbyr BBA'er, som nettstudie, på deltid og på campus.

Mangfoldet av ulike BBA-programmer kan virke overveldende - ikke la det stoppe deg! Start søket ved å se på de mest populære BBA-gradene som er oppført nedenfor.

Nye BBA'er

Noroff

Bachelor in Interactive Media - Games

Desember 14, 2017
Læringsutbytte Kunnskap: Kunnskap om viktige emner, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor Interaktive medier og spill Demonstrere kjennskap til dagens forskning og utviklingsarbeid i det generelle Interactive Media-feltet og spesielt i spill Kunnskaper om sentrale prinsipper, teorier, v… [+]erktøy og teknikker innen Interaktive medier (spill), evne til å evaluere disse verktøyene og teknikkene, og å anvende dem i en rekke situasjoner Demonstrere evne til å oppdatere hans / hennes kunnskap innen Interactive Media (Games), både gjennom faglig studie og faglig utvikling Kunnskap om Interactive Media (Games) historie, tradisjoner og særpreg, og dens plass i, og potensiell innvirkning på samfunnet Forstå sosiale, psykologiske og etiske problemstillinger knyttet til Interactive Media (Games) og presentere resultatene til interessenter Kunnskaper om anvendelse av Interactive Media-prinsipper, verktøy og teknikker innen komplekse vitenskapelige og industrielle felt Ferdigheter: Demonstrere evnen til å anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til praktisk og teoretisk Interactive Media (Games), og ta grunnlag, informerte og berettigede beslutninger og valg Demonstrere evne til å reflektere over egen faglig praksis og faglig utvikling, identifisere forbedringsområder, og tilpasse seg fremtidige verktøy, teknikker og teknologi Demonstrere evne til å finne, evaluere og referere til informasjon og faglig emne og presentere det på en måte som gir lys på problemet Demonstrere evne til hensiktsmessig og effektivt å skape og utvikle Interactive Media and Games-prosjekter i et passende multimedieformat for hver spesiell utfordring Demonstrere evne til å velge og bruke de primære verktøyene og teknikkene for å skape og utvikle passende og profesjonelt arbeid innen kompetanseområdet Å kritisk velge og anvende en rekke analytiske og metodologiske problemløsningsteknikker, basert på forskning, og å kunne tolke løsningene og presentere resultatene hensiktsmessig Evnen til å identifisere relevante interessenter og kommunisere, nettverk og samarbeide med disse interessentene på et passende nivå Generell kompetanse: Identifisere og hensiktsmessig handle om komplekse etiske problemstillinger som oppstår innen faglig og profesjonell praksis innen spesialfeltet Interactive Media (Games) Planlegg, gjennomfør og administrer en rekke oppgaver og prosjekter over tid, alene eller som del av en gruppe, til vellykket konklusjon og i samsvar med etiske krav og prinsipper Kommunisere effektivt ved å bruke hensiktsmessige kommunikasjonsformer elektronisk, muntlig og skriftlig, å kunne presentere problemer, løsninger, teorier og faglige argumenter på en profesjonell måte Kommunisere og utveksle meninger, ideer og andre emner som teorier, problemer og løsninger, med andre med bakgrunn og / eller erfaring i Interactive Media (Spill), gjennom valg og anvendelse av hensiktsmessige kommunikasjonsmetoder, og derved bidra til utvikling av god praksis innen praksisområdet Demonstrere evnen til selvrefleksjon som en del av en livslang læringstrategi Kjennskap til dagens og nye tanker og trender innen Interactive Media (Games) og innovasjoner på feltet Jobbmuligheter Etter studiet vil du ha bred kompetanse i interaktive underholdningssystemer og bevegelsesgrafik. Du vil være egnet for arbeid i interaktiv skripting, spilldesign, spillutvikling, illustrasjon, spilltesting, spillproduksjon, 2D og 3D-undervisning, visuell undervisning, fjernundervisning og multimedia design. Programmet gir ferdigheter til å jobbe i spill- og animasjonsindustrien, men også å skape en egen institusjon eller utarbeide en forretningsstrategi for et spill eller animasjonsfirma. Videre studier Studenter med bachelorgrad i interaktive medier - animasjon kan søke på høyere utdanning relatert til kunst og design studier som inneholder animasjonskurs på mastergrad og doktorgradsnivå. Dette kan gjøres i Norge eller på andre ulike universiteter over hele verden. Kursinformasjon Campus: Kristiansand og online studier Varighet: 3 år Kursmål: Engelsk Pris online: Kr 41.500, - pr semester. Kr 1.500, - registreringsavgift. [-]

University of Padova

Bachelor I Dyrepleie

Desember 15, 2017
Kurset tar sikte på å gi kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å utvikle kvalifiserte menneskelige ressurser, spesialisert innen dyreomsorg, oppdrett og velferd, i stand til å operere i internasjonale ulike sammenhenger.

Beijing Institute Of Technology

BA in Mechanical Engineering

Desember 14, 2017
Maskiningeniør ved BIT, rangert blant de beste blant innenlandske universiteter, er et nasjonalt program. Dette programmet, med mekanikk og maskinteknikk som hovedfag, forbereder studentene med grunnleggende teori og faglig kunnskap innen maskinteknikk og industriell konstruksjon sammen med vitenskapelige tenkningsmetoder og evnen til å håndtere vi… [+]tenskaps- og teknologiproblemer. [-]

Universiteter i Norge

Endre lokasjon

Hva er en Bachelor of Business Administration?

Hva er en Bachelor of Business Administration?

En Bachelor of Business Administration, eller BBA som den ofte forkortes, er en bachelorgrad i bedriftsøkonomi som tilbys på handelshøyskoler og universiteter rundt om i verden. BBA-programmer kan fokusere på et spesifikt område innenfor forretningdrift og handel, eller de kan ha en bredere faglig tilnærming, slik at studentene får muligheten til å bestemme seg for en spesialisering etter at de har blitt introdusert for fagfeltet. En Bachelor of Business Administration skiller seg fra en Bachelor of Arts eller en Bachelor of Science hovedsaklig gjennom emnene som studeres. Med en BBA er du svært kvalifisert til å gå inn i arbeidslivet eller du kan fortsette din utdanning ved å gå videre på et masterprogram.

Hva er fordelene ved å ta en BBA?

Bachelor of Business Administration-programmene forbereder studentene på en karriere innen felt som er relatert til forretningsdrift, handel og ledelse. BBA-programmene heller også mot å være mer praktsisk rettet enn andre studieprogrammer, og krever ofte at studenten gjennomfører prosjekter eller arbeidspraksis for å få verdifulle læringsopplevelser i bransjen. Nyutdannede med en BBA er svært ettertraktede, både i arbeidslivet og i akademia.

Hva studerer man på en BBA?

BBA-pensumet dekker mange av kjerneområdene innen økonomi og administrasjon, for eksempel regnskap, finans, markedsføring, personalledelse (HRM), økonomi, forretningsjuss og etikk, organisasjonsteori, strategisk ledelse og drift. I tillegg kan studenter på Bachelor of Business Administration velge å spesialisere seg på et av de ovennevnte feltene eller på et annet område innen bedriftsøkonomi. For eksempel kan en BBA-student etter å ha tatt de nødvendige kjernefagene, velge å konsentrere seg om informasjonsteknologi, internasjonal business, entreprenørskap eller PR, og ta fordypningskurs på dette området.

Hva slags karriereforbedring kan du forvente deg med en BBA?

Nyutdannede fra BBA-programmer pleier å ha lettere for å få jobb og går inn i arbeidslivet med høyere begynnerlønn enn de uten en bachelorgrad. For dem som allerede har en del arbeidserfaring, kan en BBA hjelpe til med å klatre et par trinn opp på karrierestigen, få en forfremmelse eller en mer interessant jobb. Bachelor of Business Administration-programmene fokuserer på å utvikle verdifulle ferdigheter som er etterspurt i arbeidslivet, for eksempel effektiv kommunikasjon, evne til å ta beslutninger, kreativ problemløsning og lederegenskaper.

Hvor mye koster det å ta en BBA?

Kostnadene ved å ta en Bachelor of Business Administration vil variere sterkt avhengig av universitet og land. Ulike stipender og andre økonomiske støtteordninger kan være tilgjengelig for noen kvalifiserte søkere. Det er viktig å ta direkte kontakt med universitetet som tilbyr programmet for å få mer spesifikk informasjon om kostnadene ved en BBA og om eventuell økonomisk støtte.

Hvorfor ta en BBA som nettstudium?

Nettbaserte Bachelor of Business Administration-programmer gjør høyere utdannelse tilgjengelig for et bredere spekter av potensielle studenter - fra yrkesaktive og omsorgspersoner på heltid, til dem som bor for langt unna studiestedet. Den mest moderne e-læringsteknologien bringer bedriftsfaget direkte hjem til deg. Foreleserne har mange metoder å kommunisere direkte med studentene på, og studentene kan også kommunisere fritt med hverandre i åpne klasseromsforum. En Bachelor of Business Administration på nett leder til samme akademiske grad og har de samme fordelene som forelesningsbasert undervisning på campus. Enten du er interessert i deltids-, heltids- eller nettbaserte studier, finner du et Bachelor of Business Administration-studie her.