BSc-programmer

En Bachelor of Science (eller BSc) er en grad som tildeles ved universiteter rundt om i verden etter at et studieprogram på lavere nivå i et naturvitenskapelig eller teknologisk fag er gjennomført.

Å melde seg opp til en BSc-grad vil være en betydelig investering i ens profesjonelle karriere. I tillegg til de forbedrede karrieremulighetene en Bachelor of Science innebærer, vil studentene også utvikle verdifulle personlige ferdigheter, samt legge det nødvendige grunnlaget for videre mastergradsstudier. Biologi og biovitenskap, forretningsdrift, tekniske fag og teknologi, og naturvitenskap er de viktigste fagområdene som tilbyr Bachelor of Science-programmer.

Mengden ulike Bachelor of Science-programmer kan virke overveldende - ikke la det stoppe deg! Start søket ved å se på de mest populære BSc-gradene som er oppført nedenfor.

Nye BSc'er

Noroff

Bachelor in Interactive Media - Games

Desember 14, 2017
Læringsutbytte Kunnskap: Kunnskap om viktige emner, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor Interaktive medier og spill Demonstrere kjennskap til dagens forskning og utviklingsarbeid i det generelle Interactive Media-feltet og spesielt i spill Kunnskaper om sentrale prinsipper, teorier, v… [+]erktøy og teknikker innen Interaktive medier (spill), evne til å evaluere disse verktøyene og teknikkene, og å anvende dem i en rekke situasjoner Demonstrere evne til å oppdatere hans / hennes kunnskap innen Interactive Media (Games), både gjennom faglig studie og faglig utvikling Kunnskap om Interactive Media (Games) historie, tradisjoner og særpreg, og dens plass i, og potensiell innvirkning på samfunnet Forstå sosiale, psykologiske og etiske problemstillinger knyttet til Interactive Media (Games) og presentere resultatene til interessenter Kunnskaper om anvendelse av Interactive Media-prinsipper, verktøy og teknikker innen komplekse vitenskapelige og industrielle felt Ferdigheter: Demonstrere evnen til å anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til praktisk og teoretisk Interactive Media (Games), og ta grunnlag, informerte og berettigede beslutninger og valg Demonstrere evne til å reflektere over egen faglig praksis og faglig utvikling, identifisere forbedringsområder, og tilpasse seg fremtidige verktøy, teknikker og teknologi Demonstrere evne til å finne, evaluere og referere til informasjon og faglig emne og presentere det på en måte som gir lys på problemet Demonstrere evne til hensiktsmessig og effektivt å skape og utvikle Interactive Media and Games-prosjekter i et passende multimedieformat for hver spesiell utfordring Demonstrere evne til å velge og bruke de primære verktøyene og teknikkene for å skape og utvikle passende og profesjonelt arbeid innen kompetanseområdet Å kritisk velge og anvende en rekke analytiske og metodologiske problemløsningsteknikker, basert på forskning, og å kunne tolke løsningene og presentere resultatene hensiktsmessig Evnen til å identifisere relevante interessenter og kommunisere, nettverk og samarbeide med disse interessentene på et passende nivå Generell kompetanse: Identifisere og hensiktsmessig handle om komplekse etiske problemstillinger som oppstår innen faglig og profesjonell praksis innen spesialfeltet Interactive Media (Games) Planlegg, gjennomfør og administrer en rekke oppgaver og prosjekter over tid, alene eller som del av en gruppe, til vellykket konklusjon og i samsvar med etiske krav og prinsipper Kommunisere effektivt ved å bruke hensiktsmessige kommunikasjonsformer elektronisk, muntlig og skriftlig, å kunne presentere problemer, løsninger, teorier og faglige argumenter på en profesjonell måte Kommunisere og utveksle meninger, ideer og andre emner som teorier, problemer og løsninger, med andre med bakgrunn og / eller erfaring i Interactive Media (Spill), gjennom valg og anvendelse av hensiktsmessige kommunikasjonsmetoder, og derved bidra til utvikling av god praksis innen praksisområdet Demonstrere evnen til selvrefleksjon som en del av en livslang læringstrategi Kjennskap til dagens og nye tanker og trender innen Interactive Media (Games) og innovasjoner på feltet Jobbmuligheter Etter studiet vil du ha bred kompetanse i interaktive underholdningssystemer og bevegelsesgrafik. Du vil være egnet for arbeid i interaktiv skripting, spilldesign, spillutvikling, illustrasjon, spilltesting, spillproduksjon, 2D og 3D-undervisning, visuell undervisning, fjernundervisning og multimedia design. Programmet gir ferdigheter til å jobbe i spill- og animasjonsindustrien, men også å skape en egen institusjon eller utarbeide en forretningsstrategi for et spill eller animasjonsfirma. Videre studier Studenter med bachelorgrad i interaktive medier - animasjon kan søke på høyere utdanning relatert til kunst og design studier som inneholder animasjonskurs på mastergrad og doktorgradsnivå. Dette kan gjøres i Norge eller på andre ulike universiteter over hele verden. Kursinformasjon Campus: Kristiansand og online studier Varighet: 3 år Kursmål: Engelsk Pris online: Kr 41.500, - pr semester. Kr 1.500, - registreringsavgift. [-]

University of Padova

Bachelor I Dyrepleie

Desember 15, 2017
Kurset tar sikte på å gi kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å utvikle kvalifiserte menneskelige ressurser, spesialisert innen dyreomsorg, oppdrett og velferd, i stand til å operere i internasjonale ulike sammenhenger.

Beijing Institute Of Technology

BA in Mechanical Engineering

Desember 14, 2017
Maskiningeniør ved BIT, rangert blant de beste blant innenlandske universiteter, er et nasjonalt program. Dette programmet, med mekanikk og maskinteknikk som hovedfag, forbereder studentene med grunnleggende teori og faglig kunnskap innen maskinteknikk og industriell konstruksjon sammen med vitenskapelige tenkningsmetoder og evnen til å håndtere vi… [+]tenskaps- og teknologiproblemer. [-]

Universiteter i Norge

Endre lokasjon

Hva er en BSc?

Hva er en Bachelor of Science?

En Bachelor of Science, B.S. eller BSc, er en grad på bachelornivå på et akademisk felt knyttet til naturvitenskapelige eller teknologiske fag. Studerer man på heltid tar det vanligvis tre til fire år å fullføre en Bachelor of Science, og det viser seg oftest å være en svært verdifull investering. En Bachelor of Science skiller seg fra en Bachelor of Arts ved emnene man studerer, selv om noen kurs kan være de samme, avhengig av fagområde. Biologi, tekniske fag, informatikk, kjemi, psykologi, matematikk, fysikk, materialteknologi, informasjonsteknologi, geofag, bedriftsøkonomi på noen universiteter, og flere andre fag er de som vanligvis tilbys på Bachelor of Science-programmene.

Hva er fordelene med å ta en Bachelor of Science?

Søkere med en Bachelor of Science er ettertraktede i arbeidslivet på grunn av den grundige kompetansen de har på sitt felt. Å ta en BSc gir studentene muligheten til å lære mer om et emne de er interesserte i. De obligatoriske kursene og den praktiske erfaringen i en Bachelor of Science, gir utfordringer som utvikler verdifulle egenskaper som kritisk tenkning, kreativ problemløsning og skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Hva studerer man i en Bachelor of Science?

Innenfor de generelle naturvitenskapelige og teknologi-relaterte felt som omfattes av en Bachelor of Science, er det mange spesialiseringer å velge mellom. B.S.-grader tilbys i emner som: - bioinformatikk og genetikk, - tekniske fag, - sykepleie, - miljøvitenskap, - informasjonsteknologi, - nevrovitenskap, - byggteknikk, - astronomi, - fysioterapi, - databehandling, - veterinærmedisin, - matematikk og flere andre. Bachelor of Science-studentene følger obligatoriske emner, skriver oppgaver og gjennomfører prosjekter. Det forventes også ofte at de gjør arbeid i laboratorium og anvender kunnskapene sine i praksis.

Hva slags karriereforbedring kan du forvente med en Bachelor of Science?

Nyutdannede med en Bachelor of Science er ettertraktede på arbeidsmarkedet. Vanligvis vil de få en høyere inngangslønn enn dem uten høyere utdannelse. Yrkesaktive som vender tilbake til skolebenken for å ta en Bachelor of Science på sitt felt, vil øke sine sjanser for forfremmelse betraktelig og også kunne nyte godt av en helt annen yrkesmessig mobilitet.

Hvor mye koster det å ta en Bachelor of Science?

Kostnadene ved å ta en Bachelor of Science-grad varierer avhengig av land, universitet og program. Det aktuelle universitetets opptakskontor kan estimere undervisningskostnader, andre avgifter og levekostnader på et bestemt Bachelor of Science-program. Økonomiske støtteordninger kan være tilgjengelige for noen kvalifiserte søkere. Mer informasjon om slik bistand kan også fås på universitetets opptakskontor.

Hvorfor ta en Bachelor of Science på nett?

Studenter som jobber, har familieforpliktelser eller bor langt fra studiestedet har fortsatt muligheten til å ta det Bachelor of Science-programmet de ønsker. Flere og flere skoler tilbyr nettbaserte Bachelor of Science-programmer. Disse e-læringsmulighetene tar toppmoderne teknologi i bruk for å bringe klasserommet hjem til deg. Studentene som studerer over internett oppnår samme BSc-grad som dem som studerer på campus. På et nettstudium forplikter du deg til å fullføre nødvendige kurs, kommunisere regelmessig og effektivt med professorer og medstudenter, og lære å bruke læringsteknologien som anvendes. Finn det riktige Bachelor of Science-studiumet for deg, på nett, deltid eller fulltid!