Bachelorprogrammer

En bachelor er en grad på lavere nivå, som tildeles ved universiteter rundt om i verden etter at et bachelorprogram i en eller flere fagdisipliner er gjennomført. Bachelorutdanningen fullføres vanligvis på mellom 3 til 5 år, og forbereder studenten for en yrkeskarriere på sitt utvalgte felt. Å ta en bachelorgrad gir en rekke yrkesmessige, personlige og akademiske fordeler.

Bachelorgrader er tilgjengelige på en rekke ulike fagfelt, blant annet kunst, forretningsdrift, tekniske fag og teknologi, juss, humaniora, samfunnsvitenskap, biologi og biomedisin, og naturvitenskap. Innenfor hver av disse fagområdene er mange ulike disipliner og praktiske studieretninger tilgjengelige.

Mangfoldet av ulike bachelorprogrammer kan virke overveldende - ikke la det stoppe deg! Start søket ved å se på de mest populære bachelorgradene som er oppført nedenfor.

Nye bachelorprogrammer

Wartburg College

Bachelor Of Music

Juni 23, 2018
Wartburg College er et akkreditert, institusjonelt medlem av National Association of Music Schools (NASM). Studenter som fullfører American Music Therapy Association (AMTA) godkjent musikkterapi grad programmet er kvalifisert til å sitte ombord sertifisering av sertifiseringsstyret for musikk terapeuter (CBMT). Wartburg er den eneste private høgskolen i … [+]Iowa for å tilby musikkterapien stor. Fullføring av Bachelor of Music Education eller Bachelor of Music Education / Music Therapy grad fører til licenseure i utdanning i delstaten Iowa. [-]

Ritsumeikan University

Bachelor Of Global Liberal Arts / Bachelor Of Asia Pacific Affairs (Dual Degree)

Juni 22, 2018
College of Global Liberal Arts (GLA) gir studentene den omfattende liberal arts utdanning på engelsk som kreves for våre globaliserte tider. Den bachelor dual degree programmet tilbys i fellesskap av College of Global Liberal Arts (GLA) på Ritsumeikan University og Coral Bell School of Asia Pacific Affairs ved Australian National University. Den do… [+]bbelte tilnærmingen vil bidra til å utvikle et konkurransedyktig grunnlag for karrieren din: Å anvende dine erfaringer, intelligens og dybdegående kunnskap i Asia og Stillehavet for å utvide forretningspraksis i globale selskaper. Det fører deg til å gå videre til profesjonelle skoler innen offentlig politikk, lov, bedriftsadministrasjon, arkitektur, etc. og forfølge spesialisert faglig kunnskap på utdanningsskoler i Japan, Australia og andre regioner. [-]

SAINT-PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF FILM AND TELEVISION

Bachelor I Fjernsyn

Juni 20, 2018
TV-skjermen er et vindu til verden rundt oss. Det er stort, og det har mange ansikter i politikk, kultur, sport, natur, reise, menneskelige relasjoner. Stat, samfunn og folk trenger informasjon, utdanning, underholdning fra fjernsynsindustrien.

Universiteter i Norge

Endre lokasjon

Hva er en bachelorgrad?

En bachelor er en universitetsgrad på lavere nivå, som skal gi studenten en dyp forståelse i det valgte fagområdet. Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BSc) og Bachelor of Business Administration (BBA) er noen av de ulike typene bachelorgrad som finnes. En bachelorgrad er en nødvendighet for å få tilgang til mange yrker, og det er også en forutsetning for å få fortsette universitetsstudier på høyere nivå, for eksempel på master- eller PhD-programmer. Det tar vanligvis tre til fire år å fullføre en bachelorgrad, selv om noen programmer kan ta lengre tid

Hvilke fordeler er det ved å ta en bachelorgrad?
Nyutdannede med en bachelorgrad nyter godt av en rekke fordeler, både på personlig og yrkesmessig plan. Først og fremst fordi de har flere karrieremuligheter enn søkere uten en grad. I tillegg har bachelorstudentene tilegnet seg ferdigheter som vil hjelpe dem å takle utfordringene de vil møte på i arbeidslivet. Bachelorutdanningen bidrar til å utvikle studentenes kommunikasjonsferdigheter, beslutningsevne, kreative tenkning og evne til effektiv problemløsning. Bachelorprogrammet gir også studentene muligheten til å fordype seg i et tema de er interesserte i.

Hva kan man studere på et bachelorprogram?
Det finnes et bachelorstudium på omtrent alle tenkelige områder av akademia. Bachelorprogrammer tilbys i emner som kunst, biologi og biovitenskap, økonomi, ledelse og administrasjon, energi, tekniske fag, humaniora og samfunnsvitenskap, juss og naturvitenskap. Innenfor hvert av disse områdene fokuserer bachelorprogrammene på mer spesifikke områder av fagfeltet, som for eksempel grafisk design, medisin, regnskap, miljømessig bærekraft, elektroteknikk, litteratur, psykologi, kriminalrett og fysikk.

Hva slags karriereforbedring kan du forvente deg med en bachelorgrad?
Enten den blivende studenten nettopp er ferdig med videregående skole eller han eller hun vender tilbake til skolebenken etter mange år i arbeidslivet, kan man forvente at en bachelorgrad betydelig forbedrer de videre karrieremulighetene. Arbeidsgivere foretrekker kandidater med en bachelorgrad, fordi disse har demonstrert sine teoretiske og praktiske kunnskaper på fagfeltet, ved å ha bestått alle de påkrevde kursene i en grad. I tillegg vet arbeidsgivere at de faglige utfordringene bachelorstudentene møter på universitetet gjør dem godt forberedt på arbeidslivet.

Hvor mye koster det å ta en bachelorgrad?
Bachelorutdanningene vil variere svært i pris, avhengig av universitet, studieland, studieretning og andre faktorer. Noen bachelorstudenter kan få økonomisk støtte fra skolen eller annen offentlig eller privat instans, avhengig enten av økonomiske behov eller av faglige kvalifikasjoner. Det er best å ta kontakt med universitetets opptaksavdeling for å få spesifikk informasjon om undervisningskostnadene ved et bachelorstudium. De vil også kunne gi informasjon om ekstrakostnader for undervisningsmateriale eller hjelpe til med å beregne levekostnader. Universitetets opptakskontor vil kunne bidra med informasjon om økonomiske støtteordninger og stipender.

Hva er fordelene ved å ta en bachelorgrad på nett?
Mer enn noen gang før er en nettbasert bachelorgrad nå et fullgodt alternativ for studenter som har jobb, bor langt unna studiestedet, eller har andre faglige eller personlige forpliktelser. Med nettstudier kan den enkelte student legge opp sin egen timeplan, og studiet kan tas på deltid eller heltid. E-læringsteknologi bidrar til å bringe klasserommet hjem til studentene, samtidig som det gir dem muligheten til å kommunisere fortløpende med forelesere og medelever. Lær mer om bachelorutdanningene på nett og på studiesteder rundt om i verden, og be om mer informasjon direkte fra universitetenes opptaksontor ved hjelp av web-skjemaet på denne siden.