Bachelorprogrammer

En bachelor er en grad på lavere nivå, som tildeles ved universiteter rundt om i verden etter at et bachelorprogram i en eller flere fagdisipliner er gjennomført. Bachelorutdanningen fullføres vanligvis på mellom 3 til 5 år, og forbereder studenten for en yrkeskarriere på sitt utvalgte felt. Å ta en bachelorgrad gir en rekke yrkesmessige, personlige og akademiske fordeler.

Bachelorgrader er tilgjengelige på en rekke ulike fagfelt, blant annet kunst, forretningsdrift, tekniske fag og teknologi, juss, humaniora, samfunnsvitenskap, biologi og biomedisin, og naturvitenskap. Innenfor hver av disse fagområdene er mange ulike disipliner og praktiske studieretninger tilgjengelige.

Mangfoldet av ulike bachelorprogrammer kan virke overveldende - ikke la det stoppe deg! Start søket ved å se på de mest populære bachelorgradene som er oppført nedenfor.

Nye bachelorprogrammer

Almaty Management University

Bachelorprogram: Markedsføring, økonomi, Ledelse

Januar 22, 2018
Bachelorprogrammer er profesjonelle høyere utdanningsprogrammer, for perioden 4 år, med tildeling av "Bachelor" -grad i en bestemt spesialitet. På AlmaU er det skoler (fakulteter) av fagområdene som kan mer effektivt og fokusere på å trene fagfolk på ulike områder.

Xidian University

Bachelor Of Elektronisk Og Information Engineering

Januar 22, 2018
Den profesjonelle trening tar sikte på å trene både evne og integritet, en solid faglig fundament, god forskning og praksis, med en sterk følelse av profesjonalitet, ansvar og en ånd av samarbeid og fremme vennlig utveksling og samarbeid mellom Kina og vertslandet, elektronisk kontrollteknologi informasjonsbehandling teori og grunnleggende kunnskap om e… [+]lektroniske informasjonssystemer, analyse har engasjert i ulike typer elektronisk utstyr og informasjonssystemer, forskning, design, produksjon, anvendelse og utvikling evner, har en sterk evne til å oppdatere sin kunnskap, innovasjon og helhetlig design evner , har noen kjennskap grensen av høy kvalitet personell. [-]

DOBA Business School

Bachelor I Bedriftsledelse

Januar 21, 2018
Er du entreprenørskap og har en visjon du ønsker å innse? Er du interessert i moderne forretningsforvaltning og viktigheten av et innovativt miljø? Kan du styre flere oppgaver flere ganger og ha den naturlige evnen til å lede? Hvis svaret ditt er ja, er Business Management-programmet det riktige valget for deg.

Universiteter i Norge

Endre lokasjon

Hva er en bachelorgrad?

En bachelor er en universitetsgrad på lavere nivå, som skal gi studenten en dyp forståelse i det valgte fagområdet. Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BSc) og Bachelor of Business Administration (BBA) er noen av de ulike typene bachelorgrad som finnes. En bachelorgrad er en nødvendighet for å få tilgang til mange yrker, og det er også en forutsetning for å få fortsette universitetsstudier på høyere nivå, for eksempel på master- eller PhD-programmer. Det tar vanligvis tre til fire år å fullføre en bachelorgrad, selv om noen programmer kan ta lengre tid

Hvilke fordeler er det ved å ta en bachelorgrad?
Nyutdannede med en bachelorgrad nyter godt av en rekke fordeler, både på personlig og yrkesmessig plan. Først og fremst fordi de har flere karrieremuligheter enn søkere uten en grad. I tillegg har bachelorstudentene tilegnet seg ferdigheter som vil hjelpe dem å takle utfordringene de vil møte på i arbeidslivet. Bachelorutdanningen bidrar til å utvikle studentenes kommunikasjonsferdigheter, beslutningsevne, kreative tenkning og evne til effektiv problemløsning. Bachelorprogrammet gir også studentene muligheten til å fordype seg i et tema de er interesserte i.

Hva kan man studere på et bachelorprogram?
Det finnes et bachelorstudium på omtrent alle tenkelige områder av akademia. Bachelorprogrammer tilbys i emner som kunst, biologi og biovitenskap, økonomi, ledelse og administrasjon, energi, tekniske fag, humaniora og samfunnsvitenskap, juss og naturvitenskap. Innenfor hvert av disse områdene fokuserer bachelorprogrammene på mer spesifikke områder av fagfeltet, som for eksempel grafisk design, medisin, regnskap, miljømessig bærekraft, elektroteknikk, litteratur, psykologi, kriminalrett og fysikk.

Hva slags karriereforbedring kan du forvente deg med en bachelorgrad?
Enten den blivende studenten nettopp er ferdig med videregående skole eller han eller hun vender tilbake til skolebenken etter mange år i arbeidslivet, kan man forvente at en bachelorgrad betydelig forbedrer de videre karrieremulighetene. Arbeidsgivere foretrekker kandidater med en bachelorgrad, fordi disse har demonstrert sine teoretiske og praktiske kunnskaper på fagfeltet, ved å ha bestått alle de påkrevde kursene i en grad. I tillegg vet arbeidsgivere at de faglige utfordringene bachelorstudentene møter på universitetet gjør dem godt forberedt på arbeidslivet.

Hvor mye koster det å ta en bachelorgrad?
Bachelorutdanningene vil variere svært i pris, avhengig av universitet, studieland, studieretning og andre faktorer. Noen bachelorstudenter kan få økonomisk støtte fra skolen eller annen offentlig eller privat instans, avhengig enten av økonomiske behov eller av faglige kvalifikasjoner. Det er best å ta kontakt med universitetets opptaksavdeling for å få spesifikk informasjon om undervisningskostnadene ved et bachelorstudium. De vil også kunne gi informasjon om ekstrakostnader for undervisningsmateriale eller hjelpe til med å beregne levekostnader. Universitetets opptakskontor vil kunne bidra med informasjon om økonomiske støtteordninger og stipender.

Hva er fordelene ved å ta en bachelorgrad på nett?
Mer enn noen gang før er en nettbasert bachelorgrad nå et fullgodt alternativ for studenter som har jobb, bor langt unna studiestedet, eller har andre faglige eller personlige forpliktelser. Med nettstudier kan den enkelte student legge opp sin egen timeplan, og studiet kan tas på deltid eller heltid. E-læringsteknologi bidrar til å bringe klasserommet hjem til studentene, samtidig som det gir dem muligheten til å kommunisere fortløpende med forelesere og medelever. Lær mer om bachelorutdanningene på nett og på studiesteder rundt om i verden, og be om mer informasjon direkte fra universitetenes opptaksontor ved hjelp av web-skjemaet på denne siden.