Bachelorgrad i West Pomerania i Polen

Beste studieprogrammer Bachelorprogrammer i West Pomerania i Polen 2017

Bachelor

Bachelorgrader fra akkrediterte høyskoler og universiteter kan være viktige springbrett mot en vellykket karriere.Den vanligste typen av undergraduate-program er en bachelor 's grad, vanligvis tildelt etter fire år med vellykket studie

En Bachelor er en lavere grad forfulgt av mange studenter. Denne fire-årig utdanning gir ferdigheter og kunnskap nyutdannede trenger å inngå en karriere innen sitt fagområde, som kan omfatte et bredt spekter av fag.

Som mange andre EU-land, tilbyr Polen billig eller gratis undervisning til EU studenter. Potensielle studenter bør søke direkte til deres valgte polsk institusjon. Universitetet i Warszawa, for eksempel kostnader mellom £ 1,300 og £ 2500 per år for sine engelskspråklige kurs.

Bachelorgrader i West Pomerania i Polen

Les mer

Kierunek Administracja

University of Applied Sciences in Wałcz
Campus Heltidsstudier 3 år October 2017 Polen Wałcz

Fundamentalnym założeniem kierunku studiów Administracja jest synergia wiedzy, umiejętności i kompetencji, pochodzących z różnych dyscyplin, a niezbędnych do odgrywania aktywnej roli zawodowej i społecznej w pracy w strukturach administracji samorządowej i rządowej, w strukturach kreujących i wspierających przedsiębiorczość i aktywność społeczną, jak również wykonujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. [+]

Beste Bachelorgrad studier i West Pomerania i Polen. Kierunek Administracja Fundamentalnym założeniem kierunku studiów Administracja jest synergia wiedzy, umiejętności i kompetencji, pochodzących z różnych dyscyplin, a niezbędnych do odgrywania aktywnej roli zawodowej i społecznej w pracy w strukturach administracji samorządowej i rządowej, w strukturach kreujących i wspierających przedsiębiorczość i aktywność społeczną, jak również wykonujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów: Administracja samorządowa Administrowanie bezpieczeństwem Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Studenci i absolwenci wszystkich kierunków studiów, mają możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, uprawniających do nauczania w szkołach wszystkich typów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Profil absolwenta Absolwent kierunku Administracja zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie nauk społecznych, w szczególności nauk o administracji oraz nauk prawnych, co zapewni mu profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej w strukturach administracji samorządowej i rządowej szczebla lokalnego i regionalnego. Ukończenie kierunku Administracja stanowi właściwą drogę do zdobycia, względnie uzupełnienia, wiedzy i umiejętności, dla osób, które planują lub już związali swoje życie zawodowe z organami wykonującymi zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (policja, służby ratownicze, żandarmeria wojskowa i inne). Pozwala to na zdobycie stosownego przygotowania zarówno młodzieży, jak i osobom po 26 roku życia, które chcą się przekwalifikować w kierunku pracy administracyjnej (np. z powodu zakończenia służby wojskowej lub pracy w innych służbach mundurowych). Na tym kierunku zdobywa się również kompetencje odnoszące się do codziennej praktyki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także problematyki stanów nadzwyczajnych, w szczególności zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze lokalnym i regionalnym. Dzięki zdobytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom absolwenci studiów na kierunku Administracja mogą uzyskać zatrudnienie w następujących instytucjach: sektorze publicznym (wojsko, policja, służby ratownicze, żandarmeria wojskowa); urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz w podległych im jednostkach; fundacjach, stowarzyszeniach, podmiotach ekonomii społecznej. [-]

Kierunek Informatyka w Biznesie i Administracji

University of Applied Sciences in Wałcz
Campus Heltidsstudier 3 år October 2017 Polen Wałcz

Na kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji studenci zdobywają wiedzę z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu, bezpieczeństwie publicznym i administracji. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów administracyjnych i biznesowych. [+]

Kierunek Informatyka w Biznesie i Administracji Na kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji studenci zdobywają wiedzę z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu, bezpieczeństwie publicznym i administracji. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów administracyjnych i biznesowych. Student potrafi samodzielnie tworzyć nowe oprogramowania przy wykorzystaniu współczesnych języków programowania, projektować bazy danych, stosować nowoczesne technologie informacyjne w obszarze e-biznesu, uczestniczyć w realizacji projektów informatycznych oraz zarządzać nimi, współuczestniczyć w procesach komputerowego wspomagania zarządzania. W trakcie studiów przygotowujemy studentów do egzaminów specjalistycznych z zakresu Technologii Informatycznych według standardów CISCO: CCNA, CCNP. Atutem studiów jest praktyczny proces kształcenia realizowany na potrzeby żołnierzy zawodowych. Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów: Technologie internetowe Systemy informatyczne w zarządzaniu Zarządzanie i administrowanie sieciami teleinformatycznymi Profil absolwenta Dzięki zdobytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom absolwenci studiów na kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji mogą uzyskać zatrudnienie w następujących instytucjach: sektorze publicznym (wojsko, policja) – na stanowiskach specjalistów z zakresu projektowania, budowy i administrowania sieciami teleinformatycznymi; przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych – na stanowiskach informatyków i specjalistów z zakresu administrowania sieciami; przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych – na stanowiskach specjalistów w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń telekomunikacyjnych. [-]

Kierunek Finanse i Rachunkowość

University of Applied Sciences in Wałcz
Campus Heltidsstudier 3 år October 2017 Polen Wałcz

Na kierunku Finanse i Rachunkowość studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych, ubezpieczeniowych i banków. Celem studiów jest fachowe przygotowanie studenta do potrzeb rynku pracy. Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem systemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych. [+]

Beste Bachelorgrad studier i West Pomerania i Polen. Kierunek Finanse i Rachunkowość Na kierunku Finanse i Rachunkowość studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych, ubezpieczeniowych i banków. Celem studiów jest fachowe przygotowanie studenta do potrzeb rynku pracy. Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem systemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych. Zdobywają kompetencje w obsługiwaniu tych systemów i podejmowaniu decyzji finansowych. Uzyskują umiejętności analizy i prognozy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. W procesie kształcenia zwracamy szczególną uwagę na kreowanie samodzielności i odpowiedzialności, które to cechy są szczególnie cenione wśród pracodawców i niezbędne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Bankowość i ubezpieczenia Menedżer administracji Biznes i finanse Menedżer projektów europejskich Profil absolwenta Dzięki zdobytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom, absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość mogą uzyskać zatrudnienie w następujących instytucjach: przedsiębiorstwach – na stanowiskach z zakresu księgowości i finansów; instytucjach finansowych – na stanowiskach z zakresu bankowości korporacyjnej i detalicznej, jako analitycy kredytowi, pracownicy segmentu „private banking”, specjaliści ds. ubezpieczeń majątkowych i na życie, specjaliści z zakresu inwestycji na rynku finansowym, doradcy finansowi; sektorze publicznym – jako pracownicy administracji samorządowej, administracji podatkowej, zarządzania placówkami opieki zdrowotnej, oświaty, specjaliści ds. zamówień publicznych, audytorzy wewnętrzni. [-]

Kierunek Wychowanie Fizyczne

University of Applied Sciences in Wałcz
Campus Heltidsstudier 3 år October 2017 Polen Wałcz

Absolwent wyposażony zostanie w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające mu podjęcie pracy o charakterze dydaktyczno- wychowawczym, promowania zachowań prozdrowotnych, samodzielnego planowania i organizowania aktywności fizycznej w grupach społecznych, jak i z indywidualnym klientem. [+]

Kierunek Wychowanie Fizyczne Studia zawodowe I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. W zależności od wybranej specjalności, absolwent będzie przygotowany m.in. do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego lub trenera piłki nożnej. Absolwent wyposażony zostanie w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające mu podjęcie pracy o charakterze dydaktyczno- wychowawczym, promowania zachowań prozdrowotnych, samodzielnego planowania i organizowania aktywności fizycznej w grupach społecznych, jak i z indywidualnym klientem. W zależności od wybranej specjalności, studenci odbywają szereg praktyk, m.in.: w szkołach, klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji czy też częściowo w formie wolontariatu (np. tak jak w 2014 roku - uczestnicząc w Mistrzostwach Świata w piłce siatkowej mężczyzn). Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów: Trenerska (piłka nożna) - specjalizacja Instruktor Piłki Nożnej z Możliwością Podniesienia Kwalifikacji do Stopnia Trenera UEFA C (na roku trzecim) Nauczycielska (wychowanie fizyczne z korekcją wad postawy) Profil absolwenta Absolwent kierunku Wychowanie Fizyczne będzie posiadał kwalifikacje pozwalające mu na podjecie pracy m.in.: w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, szkołach i placówkach wychowawczych, klubach sportowych, organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną oraz samodzielnych formach działalności gospodarczej (np. trener personalny, instruktor sportu itp.). Absolwenci Instytutu Kultury Fizycznej mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia np. w Szczecinie na Uniwersytecie Szczecińskim, w Poznaniu na Akademii Wychowania Fizycznego czy na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, otrzymując dyplom ukończenia uczelni. [-]

Kierunek Pedagogika

University of Applied Sciences in Wałcz
Campus Heltidsstudier 3 år October 2017 Polen Wałcz

W ramach kierunku Pedagogika, Ktory integruje Nauki społeczne jeg humanistyczne, przygotowywana spøk wykwalifikowana Kadra pedagogów jeg nauczycieli, którzy Beda także animatorami życia społecznego, Kultury - jej upowszechniania jeg rozwijania w środowisku społecznym. Przyczynia się å gjøre kreowania nowych elit jeg liderów społecznych. Kierunek przygotowuje gjøre pracy z osobami w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli, ludzie starsi), jak TEZ o zróżnicowanych potrzebach, spełniając społeczne oczekiwania oraz wskazując na wartość odmienności, en także humanistyczne znaczenie wsparcia osób słabszych jeg wymagających specjalnych działań edukacyjnych. [+]

Beste Bachelorgrad studier i West Pomerania i Polen. Kierunek Pedagogika W ramach kierunku Pedagogika, Ktory integruje Nauki społeczne jeg humanistyczne, przygotowywana spøk wykwalifikowana Kadra pedagogów jeg nauczycieli, którzy Beda także animatorami życia społecznego, Kultury - jej upowszechniania jeg rozwijania w środowisku społecznym. Przyczynia się å gjøre kreowania nowych elit jeg liderów społecznych. Kierunek przygotowuje gjøre pracy z osobami w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli, ludzie starsi), jak TEZ o zróżnicowanych potrzebach, spełniając społeczne oczekiwania oraz wskazując na wartość odmienności, en także humanistyczne znaczenie wsparcia osób słabszych jeg wymagających specjalnych działań edukacyjnych. Poprzez indywidualizację, przyjazną atmosfere jeg pomoc materialną, stwarza dogodne warunki gjøre studiowania dla Młodzieży jeg dorosłych, zwłaszcza tych, dla których dostęp gjøre wielkich ośrodków akademickich spøk utrudniony lub niemożliwy. Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów: Pedagogika wczesnoszkolna jeg przedszkolna (PWiP) Pedagogika opiekuńcza jeg resocjalizacyjna (POiR) Pedagogika opiekuńcza z geragogiką (opieka nad osobami starszymi) (POzG) Edukacja elementarna jeg integracyjna (EEiI) zadania na egzamin dyplomowy kierunku Pedagogika Profil absolwenta Absolwent kierunku Pedagogika dysponuje Basic wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną jeg psychologiczną, niezbędna gjøre zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania jeg pracy opiekuńczej oraz gjøre kształtowania własnego ROZWOJU zawodowego. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności: Specjalność: PWiP - Jako nauczyciel - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego gjøre wykonywania zawodu Nauczyciela, jako nauczyciel wychowawca w przedszkolach, szkołach podstawowych w klasach 1-3, oświatowych agendach samorządowych, świetlicach szkolnych jeg środowiskowych, Ogrodach jordanowskich, rodzinnych domach dziecka jeg zawodowych rodzinach zastępczych, jako asystent rodziny w gminie. Specjalność: POiR - Jako wychowawca w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych, wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w takich placówkach jak: MLODZIEZOWY Ośrodek Wychowawczy, MLODZIEZOWY Ośrodek Socjoterapii, Schronisko dla Nieletnich, Zakład Poprawczy, Areszt Śledczy, Zakład Karny. Specjalność: POzG - Jako pedagog jeg pedagog szkolny, jako edukator w instytucjach oświatowych (świetlicach, internatach, bursach), w placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej (. Kluby, stowarzyszenia ITP), w placówkach podległych Ministerstwu Pracy jeg Opieki Społecznej (całodobowe jeg dzienne placówki wsparcia dla dzieci , Młodzieży, dorosłych jeg seniorów na stanowisku opiekuna, pedagoga, edukatora Zdrowia), jak TEZ w świeckich, wyznaniowych, pozarządowych, prywatnych, domowych jeg zinstytucjonalizowanych formach pomocy seniorom jeg ich rodzinom (domy dziennego pobytu, kluby seniora, Kola zainteresowań, grupy samopomocowe) . Specjalność: EEiI - jako nauczyciel klas jeg oddziałów integracyjnych w przedszkolach, nauczyciel wspomagający w klasach 1-3, nauczyciel Szkół jeg przedszkoli specjalnych, nauczyciel nauczania indywidualnego z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach Rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, stowarzyszeniach, fundacjach, towarzystwach działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych. [-]

Kierunek Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji

University of Applied Sciences in Wałcz
Campus Heltidsstudier Deltid 3 år October 2017 Polen Wałcz + 1 fler

Na obecnym rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie na pracowników o nowych, inżynierskich standardach umiejętności. Nasz instytut, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, kształci fachowców z zarządzania i inżynierii produkcji. Wiedza z zakresu samego zarządzania już nie wystarcza. Firmy potrzebują osób, które mają wykształcenie łączące umiejętność rozwiązywania problemów z wiedzą o całym cyklu produkcyjnym wyrobu lub usług. Pracodawcy poszukują kadry znającej specyfikę określonej gałęzi przemysłu, umiejącej analizować zasoby informacji, rozwiązywać zagadnienia z zakresu technologii produkcji. Nasi absolwenci to osoby posiadające umiejętność rozwiązywania problemów z zarządzania i inżynierii produkcji z pomocą systemów komputerowych. [+]

Kierunek Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji Na obecnym rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie na pracowników o nowych, inżynierskich standardach umiejętności. Nasz instytut, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, kształci fachowców z zarządzania i inżynierii produkcji. Wiedza z zakresu samego zarządzania już nie wystarcza. Firmy potrzebują osób, które mają wykształcenie łączące umiejętność rozwiązywania problemów z wiedzą o całym cyklu produkcyjnym wyrobu lub usług. Pracodawcy poszukują kadry znającej specyfikę określonej gałęzi przemysłu, umiejącej analizować zasoby informacji, rozwiązywać zagadnienia z zakresu technologii produkcji. Nasi absolwenci to osoby posiadające umiejętność rozwiązywania problemów z zarządzania i inżynierii produkcji z pomocą systemów komputerowych. Kształcimy przyszłych pracowników, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z umiejętnościami menedżerskimi. Nasz kierunek należy do grupy studiów szczególnie pożądanych na rynku pracy. Tytuł inżyniera z zarządzania i inżynierii produkcji daje możliwości szybkiego podjęcia pracy po ukończeniu studiów, ponieważ pracodawcy potrzebują specjalistów z tej dziedziny. Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów: Zarządzanie zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi Logistyka przemysłowa Organizacja transportu, inżynieria ruchu drogowego Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe uznanie wcześniejszych osiągnięć jako efektów uczenia się (zaliczanie doświadczenia zawodowego i wykształcenia zdobytego poza uczelnią w poczet studiów). Studenci i absolwenci wszystkich kierunków studiów, mają możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, uprawniających do nauczania w szkołach wszystkich typów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Profil absolwenta Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przygotowany jest do: zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji; organizowania i zarządzania personelem; koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych; udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiada umiejętność: kojarzenia problemów technicznych z ekonomicznymi; właściwego przygotowania i organizacji procesu produkcyjnego z oceną wyników ekonomicznych; posługiwania się technologią IT; budowy i obsługi kompleksowych systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach. [-]

Bachelorstudiet I Internasjonal Virksomhet

West Pomeranian Business School
Campus Heltidsstudier 3 år October 2017 Polen Szczecin

International Business er et spesialisert tre år (6 semester) virksomhet program som dekker spørsmål knyttet til den globale økonomien, utenrikshandel, internasjonale relasjoner, internasjonal ledelse, jus, etikk. [+]

Beste Bachelorgrad studier i West Pomerania i Polen. Bachelor i International Business internasjonal virksomhet er en spesialisert 3-årig (6 semestre) virksomhet program som dekker spørsmål knyttet til den globale økonomien, utenrikshandel, internasjonale relasjoner, internasjonal ledelse, jus, etikk. International Business nyutdannede har en grunnleggende kunnskap fra det økonomiske feltet med virkningen satt på internasjonale økonomiske relasjoner, internasjonale økonomi, internasjonale transaksjoner og entreprenørskap fungerer. De er spesialister med kompetanse til å drive forretninger i et europeisk marked i tilknytning til det globale markedet. Deres kompetanse tillater å arbeide i internasjonale selskaper og i flerkulturelt miljø. Takk til kursene som ble gjennomført i en engelsk språk og praksisplasser, nyutdannede av International Business er svært konkurransedyktige i et internasjonalt arbeidsmarked. "Undersøkelsene hjalp meg å få en solid forståelse av hvordan virksomheten fungerer, lære vanskelighetene med internasjonale markeder og få nyttige ferdigheter i strategisk planlegging og produktutvikling. Min favoritt del var selvfølgelig klasser holdt av ekte gründere som startet opp vellykkede bedrifter i land som Polen, Østerrike, Nederland og Storbritannia. Deres hands-on erfaring er uvurderlig og er en stor kilde til inspirasjon. " Vladislav Koshelyev, Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. Karrieremuligheter Med bachelorgrad i International Business studenter er i stand til å operere i en internasjonal setting som produktsjef, eksportsjef, informasjons revisor, innkjøper, kanalsjef eller forretningsutvikler over hele verden. Selvfølgelig er det også mulig å starte en egen virksomhet eller delta i familiebedrift med denne graden. Settet av praktiske ferdigheter tillater våre kandidater til å starte og utvikle karriere i næringslivet. Engelskkunnskaper Alle klasser på International Business Studies er gjennomført på engelsk. Derfor, i tillegg til å møte alle krav for opptak, må en ikke-engelsk som morsmål demonstrere tilfredsstillende engelskkunnskaper. Derfor vil hver engelskkunnskaper sertifikat som en potensiell kandidat besitter være en fordel i opptaksprosessen. Imidlertid er ingen engelskkunnskaper tester som kreves for opptak prosessen. Flytende i engelsk er faktisk en forutsetning for et vellykket opptak på West Pomeranian Business School. Imidlertid bør våre potensielle studenter føler ingen grunn til bekymring fordi WPBS gir gratis kurs i både engelsk og polsk språk for å utvikle språkferdigheter. [-]