c

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

Metropolitan University College Med større bevissthet om de stadig skiftende dynamikken i en globalisert verden, ser Metropolitan University College mot det internasjonale samfunnet til å søke partnerskap og samarbeid for utveksling av kunnskap og innsikt. Som partner og innehaver av Erasmus University Charter, under EUs program for livslang læring, er Metropolitan University College forpliktet til å bedre tilgangen til og innsyn i utdannings- og opplæringssystemene i Europa, særlig i å fremme sammenheng mellom utdanning og trening og ved å forbedre fleksibel læring trasé mellom de ulike systemene. Metropolitan University College arrangerer et stort antall student- og lærerutveksling, både for studieperioder og utplasseringer; noen organisert og støttet av livslang læring.

Visjon Metropolitan University College har som mål å gi et positivt bidrag til samfunnet. Metropolitan bidrar aktivt til å løse de utfordringene velferdsstaten og til å formulere agendaen for velferdssamfunnet i fremtiden. Dette gjøres ved å forbedre programmer rettet mot folk som vil forvalte velferdssektoren i fremtiden, og ved å gi muligheter for livslang faglig læring, både gjennom forskning og utviklingsarbeid og gjennom etter- og videreutdanningsprogrammer der det gis relevante kvalifikasjoner. Ved å kombinere dagens praktisk kunnskap med nye teoretiske innsikter, Metropolitan bidrar til å utvikle de profesjoner i helse- og velferdssektoren. Metropolitan samarbeider tett med offentlig og privat sektor, forskningssentre, utdanningsinstitusjoner, regioner, kommuner, regjeringen, departementene og samarbeidspartnere i utlandet. Metropolitan fokus er på verden rundt oss, og om hvordan du søker vår kjernekompetanse til å drive utvikling og tilføre verdi. Utvikling praksis innebærer ikke bare å tilby tjenester som er etterspurt i dag; Metropolitan ønsker også å utvikle løsninger for i morgen. For å gjenspeile dette, har Metropolitan vedtatt mottoet: Kunnskap som fungerer - kunnskap som utfordrer. Metropolitan gir muligheter, identifiserer løsninger og setter dagsorden for fremtidens velferdssamfunnet - det er fra disse aktivitetene som vi henter vår mening og vårt oppdrag. Besøk vår blogg: www.gnhblog.com

Denne skolen tilbyr programmer i:
  • Engelsk

Se Bachelor »

Programmer

Denne skolen tilbyr også:

Kontakt

Professionshøjskolen Metropol - Bachelor's Degree in Global Nutrition and Health

Adresse, linje 1 Metropolitan University College Sigurdsgade 26
2200 København, Danmark
HJemmeside http://www.phmetropol.dk/gnh
Telefon +45 72 48 79 00