Universiteter i Kenya

Beste Skoler & universiteter i Kenya 2017

Universiteter for bachelor grader i Kenya. Finne all informasjon om skoler som tilbyr ungkarer grader%% COUNTRY_ARTICLE%% Kenya her.

13 Resultater i Kenya

FSD - Foundation for Sustainable Development

USA Oakland Bolivia Cochabamba Uganda Kampala Kenya Nairobi Argentina Buenos Aires India Udaipur Nicaragua Managua September 2017 + 9 fler

FSD oppnår samfunnsdrevne mål gjennom aktivbasert utvikling og internasjonal utveksling i Afrika, Asia og Latin-Amerika. KJERNEVERDIER START MED EIENDELER, IKKE PROBLEMER Vi tar en eiendomsbasert tilnærming til utviklingsarbeid. Vi begynner med å lytte til prioriteringene som er satt av våre samfunnsbaserte partnere på våre internasjonale programområder. Vi identifiserer og utnytter eksisterende ressurser og kapasitet til å takle disse prioritetene. MOTIVERE FELLESSK… [+] APS EIERENDOM Vi samarbeider med ledere, organisasjoner og interessenter forpliktet til forandring, handling og sosial rettferdighet. Vi understreker fellesskapets eierskap og deltakelse før vi starter initiativer, spesielt i våre frivillige og studentprogrammer. GENERATE RESULTATER OG KONSEKVENSER Vi sikrer at resultatene av vår støtte har langvarige fordeler for våre partnere. Vi tenker hardt på hvordan vi skal delta hensiktsmessig og effektivt i utviklingen, og hvordan vi blir overflødige, slik at våre initiativer overgår vårt engasjement. BUILD CAPACITY Vi styrker kompetansen, kompetansen og evnen til lederne på våre samfunnsbaserte partnere og våre studenter og profesjonelle frivillige. Vi utdanner og trener, forenkler deling av beste praksis i alle våre interessenter for å støtte våre partners prioriteringer. VÆRE EN BRUG Vi bygger ubøyelig et nettverk av studenter, fagfolk og lidenskapelige fortalere for våre samfunnsbaserte partnere å få tilgang til. Vi forbinder dette nettverket av eiendeler og frivillige med arbeidet til våre partnere gjennom våre internasjonale utvekslings- og stipendprogrammer. ENDRE PERSPEKTIVER Vi deler våre erfaringer og lærer om kompleksiteten i utviklingen med venner, familie og kolleger. Vi fremmer kulturell utveksling og sensitivitet, oppmuntrer til en reflekterende tilnærming til å navigere på tverrkulturelle problemer, forvirringer og spenninger. Fremme RECIPROCITY Vi opererer på grunnlagsprinsippet om at produksjon av sterke samfunnsutfall må prioriteres. Vi baserer alle partnerskap, strategier og beslutninger på Fair Trade Learning-konseptet som vi må være etiske og gjensidige i planlegging, implementering og utfall. GJØR TILSLUTNINGER FOR ØKERE OG MERE BÆREDYKKE Kraften til å avslutte fattigdom og oppnå bærekraftig velstand er hos mennesker. Hver person kan gjøre en forskjell. Hver person er kraftig og har noe å bidra. Når folk jobber sammen, er de enda sterkere. Vi er forpliktet til å forene mennesker for det felles gode. Vår tilnærming fokuserer på mobilisering av ressurser - menneskelig, økonomisk og naturlig - for bærekraftig, livsforandrende tiltak. Vi bruker en ressursbasert samfunnsutviklingsmetode som oppmuntrer til selvtillit og inspirerer til forståelse av eksisterende ressurser i samfunnet og tilliten til å bygge på dem. Vi utfordrer oss hele tiden og andre til å gjøre mer med det vi har. Vi tror at med en holdning av ressurssterkhet er positiv endring mulig, selv i lavressursinnstillinger. Vi tilrettelegger forandring ved å samle stemmer i samfunnet, den pågående innsatsen til lokale grupper og organisasjoner, og de lokale ressursene som er identifisert i samfunnet, forbinder dem med internasjonale studenter, fagfolk og givere som ønsker å gjøre en forskjell. Fordi bedre resultater kommer fra å jobbe sammen, streber vi etter å kombinere ulike erfaringer, talenter og perspektiver for å få sterkere resultater. Fordi vi tror at respekt for ulike perspektiver er kritisk for konstruktiv dialog og meningsfylt fremgang, søker vi bevisst disse perspektiver og engasjerer samfunnet i dialog rundt viktige saker. På denne måten er hele større enn summen av delene. Vi legger hodene våre sammen med samfunnet for å løse problemer og bringe løsninger til virkelighet på en bærekraftig og lokalt egnet måte. HVORDAN VI ARBEIER - VÅR MODELL Vi begynner med å lytte til samfunnet vårt. Vårt samfunn består av lokale frivillige organisasjoner og samfunnsmedlemmer i 6 land, universiteter, studenter, alumner, ansatte, givere og sosialt ansvarlige selskaper. Vi lytter etter hva hver søker å oppnå og hva de må gi. Vi identifiserer samfunnsprioriteter og derfra bygger programmer. På hvert programområde jobber vi med et bredt spekter av grøntrods samfunnsutviklingsorganisasjoner som tar opp saker som er viktige for samfunnet, for eksempel tilgang til rent vann, bærekraftig landbruk, inntektsgenerering, utdanning, kjønn og helse. Vi har lokalt ansatte på bakken som er medlemmer av det samfunnet og som holder kontakten med hva som skjer. Dagordningen er fastsatt av de lokale samfunnsutviklingsorganisasjonene. De legger fram sine ideer og tiltak for å forbedre livskvaliteten i samfunnet. FSD arbeider for å mobilisere menneskelige ressurser, midler, ferdigheter og kunnskap for å støtte de lokalt ledede tiltakene. FSD arbeider med universiteter, bedrifter, samfunnsgrupper og enkeltpersoner som er interessert i å engasjere seg i samarbeidende, underjordiske utviklingsarbeid sammen med lokale grøntrodsledere. FSD gir opplæring og orientering til de studentene og frivillige samt lette igangværende læring og refleksjon. I hver plassering blander FSD interessene og talentene til disse menneskene med lokal kunnskap og kompetanse for å utvikle og implementere bærekraftige utviklingsprosjekter i samfunnet. For å utfylle denne flytningen av menneskelige ressurser og den medfølgende kunnskapsutvekslingen, tilbyr FSD to typer tilskuddsprogrammer. Først et konkurransedyktig gavefond administrert av FSD selv. For det andre forenkler vi dannelsen av å gi sirkler til å fungere som mini-grunnlag som gir stipend til samfunnsutviklingsorganisasjoner i våre programområder. [-]


Strathmore Business School (SBS)

Kenya Nairobi January 2018

I vårt forsøk på å transformere ledelse i Afrika i det 21. århundre, Strathmore Business School (SBS) har tatt ansvar for å påvirke ledelsen i offentlig og privat sektor på kontinentet. Dette mener vi er vårt overordnede mål på SBS; Tjenesten til samfunnet gjennom utvikling av internasjonale ledende business management og lederprogrammer. Siden starten i 2005, og kommer i en tid da verden og Afrika står overfor ekstraordinære utfordringer, SBS'S oppgave å utvikle tr… [+] ansformative bedriftsledere er enda mer relevant. Den forvirrende endringstakten i nye etiske og styringsutfordringer øker etterspørselen etter gode etiske ledere med en lidenskap for excellence. Slike ledere vil ta kloke avgjørelser som balanserer kortsiktige hensyn til oppnåelse av langsiktige mål. Alt dette, mens du spiller i en globalisert miljø, krever at lederne er ikke bare klar over sine lokale utfordringer, men er også forberedt på å kjempe det ut i en internasjonal arena, både i øst-afrikanske regionen og utenfor. Ved bruk av globalt velprøvde undervisningsmetoder ved hjelp av case-studier, med både lokale og internasjonale fakultetet, mens på samme tid partnerskap med lokale bransjeeksperter som tegner og lokalisere opplevelser på bakken, sørger vi for at våre programmer fremme en kultur for kontinuerlig læring. SBS har nylig blitt rangert som nummer tre i Webometrics ranking av b-skoler i Afrika som for en ung handelshøyskole som vårt, er egentlig en refleksjon av vår forpliktelse til å utmerke seg og overgå eldre og mer etablerte institusjoner på kontinentet. Vår misjon Vår misjon er "service til samfunnet gjennom å utvikle dydige ledere ved å gi verdensklasse utøvende ledelse utdanning i en lokal innstilling". Vår visjon "Å være en ledende handelshøyskole i Afrika med internasjonal anseelse". Våre verdier - Wisdom I kombinasjon av kunnskap og erfaring, utvikler vi hele mennesket innenfor en ramme av etikk å oppnå enhet i livet. Excellence Overbevist om at vår suksess er bare målbar i kaliber av våre kandidater arbeider vi kontinuerlig med å forbedre dem og oss selv i godt utført arbeid i en atmosfære som nærer vår ånd og intellekt. Banebrytende Vi forplikter til banebrytende verdensklasse standarder i ledelsen utdanning, forskning og anvendelse av forretningskunnskap. Vi til slutt søker å tilby en tjeneste og et utviklende miljø som fører til utvikling av den enkelte inn i en etisk leder på personlige, organisatoriske og samfunnsnivå blir derfor for ekte personlig transformasjon gjennom Virtue. [-]


Pan Africa Christian University

Bachelor BA Kenya Nairobi Kenya Online January 2018

PAC University PAC University er Leadership University of Choice, chartret av Kommisjonen for Universitetsutdanning i Kenya. Det er en kosmopolitisk institusjon for høyere læring med studenter, ansatte og fakultet trukket fra nasjoner over hele Afrika og verden. Vårt mangfold gir deg en unik plattform for et utvidet verdenssyn gjennom sunne sosiale interaksjoner. PAC Universitetet tilbyr et fremmende undervisningsmiljø som gjør studiet morsomt og interaktivt og s… [+] kaper et hjem hjemmefra for våre studenter. Våre lærere omfatter både lokal og internasjonal fakultet, som er høyt utdannet fra anerkjente institusjoner over hele verden. Gjennom deres harde arbeid og personlig oppmerksomhet vil de veilede deg til å bli lederen som Gud designet deg til å være. PAC University er mer enn en akademisk institusjon. Hver erfaring har blitt forsettlig utformet for å gi en helhetlig tilnærming til lederutvikling. Den akademiske opplevelsen møter de åndelige og ekstra-kurrikulære opplevelsene for å lage en perfekt blanding som utgjør PAC Universitets berikende miljø. VÅR VISJON: Å være et kristen universitet i verdensklasse, preget av høy kvalitet, transformativ og verdibasert utdanning. Vårt oppdrag: Å utvikle transformative gudfryktige kristne ledere gjennom trening, forskning og innovasjon for tjeneste til Gud i Kirken og samfunnet. Våre kjerneverdier En. Forfølgelse av sannhet og moralsk integritet 2. Stressing betydningen av mennesker 3. Gjensidig respekt og samarbeid for PACs mangfoldige samfunn 4. Prioritet og fokus på bibelsk og åndelig formasjon 5. Relevans av opplæring i innhold, struktur og prosess 6. Excellence i arbeid, åndelig tur og service blant studenter, fakultet og ansatte 7. Stillingsbetjente ledelsesverdier blant studenter, fakultet og ansatte Våre kjernepliktelser En. Kvalitetsfokus på praktisk erfaring og lederutvikling 2. Fellesskap av tro fra ulike kulturer som omfatter PACs oppdrag og trosoppgave 3. Kvalitetsundervisning og lutende 4. Ansette høy ytelse profesjonelt personell 5. Informasjonsteknologi 6. Strategisk planlegging og vurdering 7. Outreach til samfunnet gjennom ulike kommunikasjonsvogner i å bygge strategiske allianser og fremme søken etter sannhet, kjærlighet og rettferdighet 8. Forskning og stipend i å takle kritiske sosiale problemer 9. Fellesskapstjeneste ved å være et ledende kristent ressursenter for samfunnet Våre mål: En. Å gi opplæring på universitetsnivå i høyere utdanning for kristen tro og praksis; Å forberede seg på Afrikas kirker: Eldre, engasjerte og samvittighetsfulle ministerielle ledere som skal tjene med kompetanse i Kirkens departementer; 2. Å utstyre elevene til kristen tjeneste i stillinger av ledelse og aktivitet i ulike kristne departementer og sekulære yrker; 3. Å utvikle og overføre kunnskaper og ferdigheter gjennom forskning og opplæring på universitetsnivå 4. For ytterligere å bevare, utvikle, produsere, bearbeide, overføre og formidle kunnskap og derved stimulere det åndelige, religiøse og intellektuelle liv og kulturelle utvikling i Kenya og Afrika som helhet 5. Å spille en effektiv rolle i utviklingen og utvidelsen av den afrikanske kirken og dens lederskap. Spesielt ønsker vi å utvikle seg i hver elev: En. Et levende, voksende forhold til Gud; 2. Et godt evangelisk teologisk grunnlag, basert på forståelse av den historiske bakgrunnen og konteksten til Bibelen, riktig metode for bibelsk fortolkning og følsomhet overfor Den Hellige Ånd; 3. En intelligent forpliktelse til å ofre tjener Gud, kirken og verden i henhold til gaver som Gud har gitt. [-]


Africa International University

Bachelor BSc BA BBA Kenya Nairobi January 2018 + 1 fler

VELKOMMEN TIL AFRIKA International University Afrika International University er et innleid kristen universitet som ligger i rolige omgivelser i Karen, en strategisk beliggenhet, rolig og bidrar til læring. Afrika International University trener for tiden studenter i teologi, forretninger, IKT, psykologi, språk og utdanning. Universitetet har ansatte og studenter fra over 32 land fra fem kontinenter. I år universitetet uteksaminerte studenter fra Liberia, Kenya, Ug… [+] anda, Tanzania, USA, Madagaskar, Ghana, Nigeria, Kongo DRC, Malawi, Seychellene, Gambia, Etiopia, Eretria Sør-Sudan blant andre. Fasiliteter. Universitetet håper å trene flere Kristus sentrert lederne for menigheten i Afrika og utover til aktivt og positivt delta for å påvirke verden. Vi har designet våre programmer i ulike områder av faglig spesialisering for våre kandidater til å overføre læring for deres karrierer. Universitetet har moderne fasiliteter for å gjøre oppholdet ditt komfortabelt og ressurssterke. Vi har et velfylt bibliotek med bok og moderne læremidler. Universitetet har et moderne IKT-Lab og 24 timers tilgang til WIFI. For de som er villige til å være beboere på universitetet har vi moderne, betjente leiligheter for å gjøre ditt opphold komfortabelt. Modusen av studien er kveld, helg, heltid, skolebasert og åpen, avstand og e-læring. Opptaket er i januar, mai, september og skoleferier for skolebasert (april, august og desember). Forpliktet til Hans misjon, koblet til hans verden. Prof. Dankit Nassiuma Visekansler [-]


University of Nairobi

Kenya Nairobi January 2018

The University of Nairobi, en juridisk etablert under universitetsloven 2012 av lovene i Kenya og University of Nairobi Charter, er pioneren institusjon Universitet utdanning i Kenya og regionen. Den eneste institusjonen for høyere utdanning i Kenya i lang tid, University of Nairobi reagert på nasjonalt, regionalt og Afrikas høyt nivå arbeidskraft opplæringsbehov ved å utvikle og utvikler seg sterke, diversifiserte akademiske programmer og spesialisering i grunnleggende fag, … [+] anvendt vitenskap, teknologi, humaniora, samfunnsfag og kunst. Gjennom modul II (videreutdanning) programmer, uvurderlig mulighet har åpnet for hundrevis av kenyanere og ikke-kenyanere, på en betalende basis, som oppfyller universitetets opptakskrav, men som ikke har vært i stand til å få tilgang til universitetsutdanning på grunn av begrenset inntak inn i vanlige programmer som er bestemt av begrenset ressursallokering av regjeringen. I dette arbeidet, plasseringen av de syv studiesteder ved Universitetet i hovedstaden og omegn og tilrettelegging for enkel tilgang, har vært en ressurs som har sett universitetet i økende grad blitt opptatt hub og borgen faglig virksomhet til enhver tid. I tillegg til den vanlige og kveld og helg programmer, er klasser utført ved universitetets Ekstra Mural sentre lokalisert på landets fylkes hovedkvarter. Universitetet er stolt av sin fremstående oversikt over prestasjoner i undervisning, forskning, utvikling og konsulent mens strategizing for en større fremtid som sentrum av akademiske, forskning og faglig dyktighet. Land: Kenya Kenya ble uavhengig i desember 1963. Republikken er ca 582 644 kvadratkilometer og ligger skrevs over equat6r på østkysten av Afrika. Kenyas kyst på det indiske hav strekker seg fra Somalia grensen i nord, til Tanzania i sør, en avstand på 620 kilometer 'Kenya ligger mellom Somalia til Østen, Etiopia mot nord, Sudan mot nordvest, Uganda til Vesten og Tanzania i sør. Landet er kuttet tvers av Great Rift Valley som går fra nord til sør, og hvis dybde er mellom 610 og 914 meter under resten av landskapet. Altitude styrer klimaet i ulike deler av Kenya. Landet over 1609 meter og har et klima med god nedbør. Å være på ekvator, er det ingen markerte sesongmessige endringer. I de fleste deler av landet er det to regntider - "lange" og "korte" regner. Økonomien i Kenya, i dag, avhenger i hovedsak av jordbruk (te, kaffe, meieriprodukter, kjøtt, sisal, pyrethrum) og turisme. Det er ganske omfattende lett industri i Nairobi og i mindre grad i andre store byer. En turistattraksjon er den store utvalg av flora og fauna som finnes i nasjonalparker. Kenyas befolkning er ca 38 millioner med en konsentrasjon i de sentrale og vestlige delene av landet. De nordlige og nordøstlige deler av landet har sparsom befolkning på grunn av den semi-ørkenen klimatiske forhold utbredt der. By: Nairobi Universitetet ligger i Nairobi, en raskt voksende by med en befolkning på over 3,5 millioner. Sentrum har et areal på over 700 kvadratkilometer og ligger på en høyde på 1.675 meter over havet. Det er 140 kilometer sør for ekvator og noen 480 kilometer vest for den indiske hav Denne vakre byen opplever ingen reell vinter eller sommer, fordi det er nær ekvator og i stor høyde. Dagene i Nairobi er varme og nettene kjølige i større deler av året. Med temperaturen sjelden stiger over 80 grader F (27 grader C) i midten av dagen eller faller under 50 grader F (10 grader C) om natten, Nairobi har et temperert klima. De varmeste periodene, men forekommer mellom januar og mars og august og oktober med den kuleste perioden i juli. De lange regnet falle fra slutten av mars til slutten av mai, mens de korte regner oppleves fra slutten av oktober til desember. Den gjennomsnittlige årlige nedbøren er ca 2000 mm. Nairobi er hovedstaden, kommersielle, administrative og kulturelle sentrum av Kenya. I Nairobi er funnet parlamentet bygninger, hovedkvarteret til departementer og avdelinger. Dessuten er byen hjem til City Hall, State House, National Museums of Kenya, Snake Park, Aviary, Arboretum, moskeer, Kommunalt Markets, kunstgallerier, Kenyatta International Conference Centre, som huser en av de største konferansesaler i verden, om et dusin kinoer, mange hoteller, kafeer og vakre parker. [-]


Kenyatta University

Bachelor Kenya Nairobi January 2018

Når du kommer til Kenyatta Universitet, oppdager du at du har kommet til en spesiell sted.Hotellet universitetets Main Campus ligger på over 1000 dekar med en hyggelig og rolig rundt bidrar til akademisk og intellektuell vekst. Kenyatta Universitet er hjem til noen av verdens beste forskere, forskere og eksperter på ulike felt. Vi er stolte av å tilby høy kvalitet programmer som tiltrekker seg personer som ønsker å være globalt konkurransedyktig. For å oppnå dette, ha… [+] r vi investert tungt i infrastruktur og fasiliteter for å tilby våre studenter den beste opplevelsen i kvalitet akademiske programmer under en omsorgsfull miljø der våre studenter lære og vokse. Kenyatta Universitet er en av de ledende universitetene i Kenya bedømme etter kvaliteten på våre kandidater. Vårt mål er ikke bare å opprettholde denne posisjonen, men å forbedre videre og oppnå vår visjon om å bli en verdensklasse universitet som er forpliktet til kvalitet og relevans. Hva gir nyutdannede av Kenyatta Universitet en cutting edge over sine jevnaldrende er universitetets vekt på praktisk hands-on kunnskap og ferdighetstrening formidles til studentene sine. Mot denne edle slutten, har Kenyatta Universitet etablert meningsfulle forbindelser med industrielle partnere, som styrer universitetet på praktiske, faglige krav som må bygges inn i programmer ved Kenyatta Universitet. Som et resultat av universitetets kurs gi våre kandidater en klar fordel i arbeidslivet. Allerede mange av våre kandidater er utsatt for nye jobbmuligheter ved å få tilgang industrielle vedlegg under sine studier, eller gjennom kursrelaterte plasseringer. Akkrediteringer Kommisjonen for universitetsutdanning. Inter-universitetet Rådet for Øst-Afrika Afrika Association of Universities International Association of Universities Commonwealth universiteter. Visjon "Å være en dynamisk, inkluderende og en konkurransedyktig kompetansesenter i undervisning, læring, forskning og service til menneskeheten." Formålsparagraf "Å gi kvalitet utdanning og opplæring, fremme stipend, service, innovasjon og kreativitet og innprente moralske verdier for bærekraftig individuelle og samfunnsutviklingen." identitet Statement "Et fellesskap av forskere forpliktet til produksjon og formidling av kunnskap og dyrking av visdom for velferden i samfunnet." filosofi Statement "Følsomhet og lydhørhet overfor samfunnsmessige behov og retten for enhver person til kunnskap." Mål Målene for Kenyatta Universitet er å: Fremme utvikling og utvidelse av høyere utdanning muligheter gjennom oppstart av nye programmer og alternative moduser av levering ved hjelp av blant annet moderne teknologi. Øke nivået av deltakelse i forskning, formidling og bevaring av kunnskap for både faglig og samfunnsutviklingen. Fremme kompetanseutvikling og proaktive ledelse praksis, samt godt styresett, for å forbedre tjenesteleveranser. Gi et miljø som fostrer fortreffelighet og høye krav til profesjonalitet i undervisning, læring, forskning og samfunnstjeneste. Skape like muligheter for de som er kvalifisert til å forfølge universitetsutdanning. Institutionalise kvalitetssikring praksis i planlegging, gjennomføring og evaluering av universitetets kjernefunksjoner for å møte de oppsatte målene. Fremme utviklingen av studentene velferdsordninger for å oppnå faglig dyktighet og en all-round utdanning. Gi anlegg i samarbeid med andre godkjente institusjoner for å øke tilgangen til høyere utdanning [-]


Alupe University College

Kenya Eldoret January 2018

Om Alupe University College Alupe University College (AUC), som er en konstituert College of Moi University, er en av de nyeste universitetene i landet. Det ble etablert gjennom Alupe Legal Gazette Notice nr. 163 av 24. juli 2015. Dets råd utgjorde en særlig spesiell gazette varsel nr. 13 av 7 november 2016. Det ble startet etter en forespørsel fra det da Busia Nord-samfunnet til den daværende presidenten i Kenya, HE Hon Mwai Kibaki, da han besøkte området 18. septe… [+] mber 2007. Deretter startet det som Alupe Campus of Moi University i 2008. Universitetshøgskolen har 200 hektar land i Busia fylke. Det ligger 7 kilometer fra Busia by på Busia-Malaba Road. Det er 23 kilometer fra Malaba byen. Det ligger i Teso Sør-valgkretsen i Busia fylke, og er det eneste offentlige universitetet i Busia fylke. Det naboer Uganda og vil derfor utvide de internasjonale studentutvekslingsprogrammene, inkludert grenseopplæring og forskning i Østafrikanske regionen. Alupe Universitetshøgskole aspirerer til å være et kompetansesenter innen integrert opplæring og forskning innen helse, biologisk, landbruk, dyr, informasjons- og ingeniørvitenskap. Det er målet å utnytte styrken til denne integrerte tilnærmingen for å gjøre det mulig for landet å nå syn 2030. Det vil fungere sammen med de nærliggende KEMRI-, KALRO- og LBDA-forskerne i undervisning, forskning og tjenester til den kenyanske befolkningen og i regionen. Alupe University College har som mål å være kunnskapsbasert i vitenskap og i utdanning, næringsstudier, økonomi, samfunnsfag, menneskelig ressursutvikling, turisme og gjestfrihet. [-]


Kenya School of Flying

Kenya Nairobi January 2018


The Presbyterian University of East Africa

Bachelor Kenya Kikuyu January 2018

School of Education Velkommen til School of Education der målet er å trene og produsere fagfolk som vil opprettholde og kreativt demonstrere høy moral og etikk på arbeidsplassen og i samfunnet. De vil utføre sine plikter å tjene Gud og menneskeheten. Våre kandidater vil demonstrere relevant kunnskap og kompetanse som lærere, rådgivere, sosiologer, ledere, konsulenter i ulike institusjoner, inkludert skoler, høyskoler og i samfunnet for øvrig. De potensielle lærere, rådgivere o… [+] g lærere forventes å påvirke samfunnet gjennom positive moralske og åndelige verdier. The School of Education derfor har posisjonert seg for å møte denne store behovet gjennom å designe, utvikle og implementere kvalitet, fleksibel og variert læreplaner og spesifikke programmer. Vår filosofi The School of Education filosofi er å tilby utdanning som gjør nyutdannede selvstyrt, kreativ og transformative i tråd med universitetets motto av "Finne nye veier. Vi tror på prinsippet om at utdanning skal produsere helhetlige enkeltpersoner som kan tjene Gud og menneskeheten og gjøre positive bidrag til samfunnet. Vårt tilbud Vi tilbyr et bredt spekter av graden og diplom programmer inkludert Bachelor of Education in Arts (B. Ed. (Arts)) og Bachelor of Education in Science (B. Ed. (Science)), Diploma of Education i kunst, vitenskap, førskolelærerutdanning og spesialpedagogikk (Dip. Ed. (Arts) / Dip Ed. (Science), Dip. Ed. (ECE) og Dip. Ed. (SNE). Skolen vil også tilby studieprogrammene i Early Childhood Education (B. Ed. (ECE) og spesialpedagogikk (B. Ed. (SNE) samt videreutdanning grader i Educational Management (M. Ed. (Ed. Management), og Curriculum (M. Ed. (Curriculum studier). Formål Våre studie og diplom programmer forberede studentene på arbeidsmarkedet i utdanningssektoren og utover. De tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og pedagogiske strategier som forbereder dem for de utfordrende roller og ansvar i de stadig skiftende og modern utdanningsinstitusjoner og samfunnet. [-]


International Leadership University - ILU

Kenya Nairobi January 2018

THE visjon, misjon og filosofi ved Universitetet Visjon Visjonen til universitetet er å være "en verdensklasse universitet for å fremme bibelske verdier gjennom faglig dyktighet og transformasjonsledelse." Mission Oppgaven til universitetet er "å utdanne og trene Kristus-lignende visjonære ledere å spydspiss helhetlig transformasjon i Afrika og verden." Dette oppdraget er utdypet i følgende utsagn: en. Formål Statement Formålet med universitetet er å utdanne o… [+] g trene menn og kvinner for å utruste dem til å gi lederskap til kirke og samfunn basert på bibelske prioriteringer, og å gå i spissen åndelig, sosial og kulturell transformasjon i Afrika og verden. b. Forretnings Statement The International Leadership University er en non-profit institusjon, forpliktet til å tilby kvalitetsutdanning som er selv bærekraftig. c. Verdi Statement Avhengighet av Gud: Søker Guds veiledning og stole på at han i alle sammenhenger. Lidenskap for misjonsbefalingen: fangenskap for å gjøre lydige Kristi disipler i alle utdannings- og opplærings bestrebelser. Moralsk integritet: En bibelsk livsstil og praksis av ærlighet, rettferdighet og rettferdighet. Bibelske Stewardship: Ansvarlig, rettferdig og gjennomsiktig bruk av ressurser, gaver og talenter. Lidenskap for Excellence: Pursuit av de høyeste standarder for ytelse i undervisning og læring, forskning, praktisk tjeneste, styring og levering av tjenester. Kontekstuell Relevans: Engasjement og jakten på bibelsk konsekvent relevans for kirken og samfunnet. Filosofi The International Leadership University - Kenya er en evangelisk kristen University, hvis filosofi skal bestå av Statement of Faith som skissert i § 5 i vedtektene. Kristne åndelige verdier danner grunnlaget for alle objekter, funksjoner og, programmer ved Universitetet. Fastsettelse av pensum; valg av studenter, forelesere og administratorer; kravene til konfirmasjonen; tegn forventninger til ansatte, studenter, administratorer, og forelesere; og midlene som brukes for finansiering og utvikling er alle basert på bibelske verdier. [-]


Pioneer International University PIU

Bachelor BSc Kenya Nairobi January 2018

Vår visjon og misjon Visjon Å være en verdensledende markedsstyrt universitet for forskning til beste for samfunnet. Pioneer International University er et markedsstyrt universitet i en klasse for seg selv dedikert til å utdanne sosialt ansvarlige borgere for aktive og engasjerte liv så høyt kaliber og kompetente ledere i sine yrker og deres samfunn. PIU student-sentrert lærere og ansatte inspirere faglig kvalifiserte studenter fra ulike bakgrunner og all… [+] e aldre til å dra nytte av strenge høyere utdanning og faglig utviklingsmuligheter i det dynamiske globale miljøet. Dypt forankret i praktisk stipend og prinsipper om sosial rettferdighet uttrykt som etisk bevissthet, lederutvikling, økonomisk fremgang og samfunnsengasjement, oppfordrer Pioneer International University samfunnet partnerskap og forberede dens mangfoldige kandidatene for ansvarlig statsborgerskap i et globalt samfunn. Mission PIU retter sine ulike ressurser på utvikling av kunnskap gjennom banebrytende forskning og innovasjon, sammensmelting sine rike erfaringer til helhetlig pedagogisk prosesser som utvider horisonter, produserer høyt kaliber ledere, skape kreativitet og møte behovene og ambisjonene til et kulturelt og internasjonalt mangfoldig utvalg av interessenter. PIU fremmer og støtter et synlig nettverk av handlingsorienterte læringsopplevelser for studenter og tidligere studenter som støttes av det fremste innen forskning og innovasjon som en del av oppdraget til å møte behovene og ambisjonene til et variert spekter av interessenter. Det er også et levende læringsfellesskap knytte de faglige og serviceressurser gjennom effektiv bruk av personell, fasiliteter og state-of-the-art teknologi. PIU tjener internasjonal anerkjennelse for sin karakteristiske globalt fokus og sin dynamiske, svært innovative læreplaner i virksomheten, elektronisk / engineering og medisinske felt. PIU fortsetter å tiltrekke, utvikle og beholde høyt kvalifiserte kreative og ansvarlige forelesere og fagpersoner fra ulike bakgrunner som vil bli belastet med å gjøre en betydelig forskjell i livene til sine studenter og samfunnet de lever i. Pioneer International University ambisjoner Inspirert av et ønske om å tjene samfunnet gjennom utdanning, PIU erklærer sin hensikt å være utdanning av hele personen. Universitetet er derfor dedikert til: Utarbeidelse av elevene til å påta seg lederroller i samfunnet gjennom en utdanning som utvider horisonter, fostrer kreativitet, understreker moralske og åndelige så vel som intellektuelle og estetiske verdier. En kompromissløs standard av faglig dyktighet og en urokkelig forpliktelse til akademisk frihet, frihet til henvendelsen, og ytringsfrihet i jakten på sannheten. Strenge og fantasi stipend; god undervisning i og ut av klasserommet; og pedagogiske programmer designet for å gi bredde og dybde, for å oppmuntre til integrering av ulike former for kunnskap, og for å stimulere ikke bare oppkjøpet, men også kreativ og ansvarlig bruk av kunnskap. Kjerneverdier Vi holder oss selv ansvarlige for å leve ut disse kjerneverdier som er avgjørende for å utføre våre oppdrag i jakten på vår visjon: Faglig dyktighet og effekt - eminense i undervisning og forskning stipend som endrer liv og utdype forståelsen. Kreativitet og innovasjon vil være kjennetegnene på vår innsats. Individuell utvikling - siden hver person er unik og full av løftet for intellektuell og personlig vekst, vi fremme individuell suksess og selvbestemmelse og tror at utdanning av hele personen bygger karakter, fremmer aktiv involvering i verden og produserer bedre borgere. Etisk samfunnet - gjenkjenner verdighet av hvert medlem og behandler alle med respekt. Våre handlinger er styrt av rettferdighet, ærlighet og integritet. Inkludering - fremme mangfold og gi tilgang til utdanning og sosio-økonomiske muligheter for alle, uavhengig av individuelle bakgrunn. Innovasjon - oppmuntrende oppfinnsomhet, kreativitet og oppdagelse. Samarbeid - utvikling av samfunnet ved å bygge partnerskap med studenter, alumni, næringsliv, offentlige etater, accrediting etater og lokalsamfunn universitetet serverer. Teamarbeid - som arbeider sammen mot et felles mål. Kommunikasjon - dele informasjon åpent og på en riktig måte. Lederskap - vi verdsetter lederskap bygget på tillit, integritet og høflighet. Mulighet - med fokus på å utvikle karriere ferdigheter og kunnskap, gir vi en mulighet for samfunnsengasjement, lederutvikling, utvikling og suksess. Kritisk tenkning - vi underviser og oppfordrer våre studenter til å utvikle analytiske og beslutningstaking ferdigheter, slik at de er i stand til å formulere og løse problemer og komme opp med en vei fremover. Hvorfor Pioneer International University Høyt kvalifiserte og engasjerte forelesere. Rimelige avgifter, betales i avdrag. Pedagogiske lån tilgjengelig fra Higher Education Lån styret og i samarbeid med Equity Bank. Et velutstyrt bibliotek, inkluderende av digitale / elektroniske ressurser. State of the art datarom og IKT-anlegg. 24-timers rask Internett-tilgang, ideell for forskningsarbeid. Hotspots - Internett-tilgang via trådløs LAN. Hands-on forskningserfaring - student forskning understreket fra første året av graduate program Sosialt problem orientering - vi erkjenner at forskere har et ansvar for å produsere forskning som adresserer aktuelle saker og forsøker å forklare eller løse sosiale problemer. Vibrant intellektuell kultur - respektive avdelingene er en del av et større blomstrende universitet kultur, som er utstyrt med ekstraordinære ressurser og består av levende og kreative intellektuelle. Kreditt overføringer / unntaks gitt til diplom holdere på relevante områder. Fleksibel planlegging av kurs - dag, kveld og helg innstillinger sikrer muligheter for andre aktiviteter er ikke tapt. Mentoring Matters - fakultetet er dypt forpliktet til å veilede studenter. Personlig faglig utvikling - studenter har mulighet til å utvikle sine faglige ferdigheter gjennom sertifikat i industrielle studier (CIS) program som tilbys til alle studenter og gjennom det unike Industrial Placement (IP) program. Disse tilbyr studentene mulighet til å oppleve industri og utvikle ferdigheter som hjelper dem i deres grader og utover. Vi tilbyr muligheten til å møte arbeidsgivere og få veiledning på alle aspekter ved jobbsøking, fra å skrive CV å intervjue ferdigheter. Teambygging - alle våre studenter i prosjektarbeidet går for teambygging på anviste områder. Dette gir en "utover bundet 'opplevelse der elevene gå sammen for å møte utfordringer som lag. De kommer tilbake til universitetet, og i de samme lagene, begynne sitt prosjektarbeid har allerede opplevd oppturer og nedturer med å jobbe som et team. En ekte fellesskap - et åpent og støttende miljø, der lærere og studenter ofte samarbeide. Serene og bidrar miljø for læring. Separate herberger for herrer og damer. Transport til og fra studentenes destinasjoner tilgjengelig. Innen gangavstand fra Central Business District. [-]


Laikipia University

Kenya Nyahururu January 2018

Universitetet har en unik historie som har utviklet seg gjennom ulike pedagogiske faser. Det ble startet i april 1929 av en britisk koloni bonde cum educationist ved navn William Thomas Alfred Levet. Institusjonen var da hvites bare grunnskolen med en stor gård, som ble solgt til Guy Bullen i februar 1959. Mellom 1965 og 1970, institusjonen fungert som en stor-skala Farmers trening (LSFTC) college. Den LSFTC ble administrert av departementet for jordbruk og husdyrhold. I … [+] oktober 1979 ble det omgjort til et husdyrhold og Industry Training Institute (AHITI) som tilbyr en toårig kurs som fører til et sertifikat i Animal Health. Fra 1988 til 1990 fungerte dette som en Diploma Science Lærerhøyskolen hvoretter det ble overtatt av Egerton Universitetet 1. juli 1990. Til dags dato, har Universitetet uteksaminert over 5000 studenter i området av Bachelor of Education (Arts). Laikipia universitet ble etablert som en Campus av Egerton University. Dette fulgte anbefalingene fra et regjeringsutvalg oppnevnt for å se nærmere på modaliteter av absorberende et dobbelt inntak av elever fra videregående skoler. Det var ment til å tilby utdanning kurs for utdannet lærer-trening. Siden den gang har universitetet vokst i antall studenter og ansatte, og tilbyr nå flere akademiske programmer. I lys av sin vekst, økt etterspørsel etter universitetsutdanning og i respons til fellesskapet, visekansler oppnevnt en Senatet komité for oppgradering Laikipia Campus til et universitet status. Siden august 2005, flere Interessent Workshops Det har vært avholdt mellom Oppgradering komiteen og samfunnsledere å bevisstgjøre samfunnet om behovet for å samarbeide og samarbeide med Universitetet i høyere utdanning styring og levering av tjenester. Det ble observert at universitetet ville etablere satellitt campuser i Maralal, Isiolo, Nyahururu og Nanyuki som læringssentre for ulike skreddersydde programmer. Den District Education Board (Laikipia District) ble også informert om planene for å oppgradere Campus inn en bestanddel av Egerton University. Laikipia universitet ble tildelt Charter 19. mars 2013 av daværende president og øverstkommanderende for Forsvaret i Republikken Kenya; Hans Eksellense Hon. Mwai Kibaki EGH, Dette gjorde institusjonen et fullverdig universitet. Den første kansler Laikipia University som ble utnevnt på 19 februar 2013 til Professor Raphael Munavu, PhD. Han var grunnleggeren Principal av Laikipia Campus, tidligere assisterende Vice Chancellor (A & F) av Egerton University og Vice tidligere visekansler av Moi University. [-]


INtel College

BSc BA Kenya Nairobi January 2018

Velkommen til Intel College, En av de ledende høyere utdanning institutter i regionen. Intel College har vært etablert siden 1990 og tilbyr kurs i Business og i Computing. Våre kurs spenner fra kort deltid kurs hele veien til studieprogrammer - både ungkarer og Masters programmer. Kurs tilbys dag, kvelder og lørdager. Intel College er registrert av Ministry of Higher Education Science and Technology. (MOHEST) / MOHEST/PC/1354/010 Intel College har jobbet med Univ… [+] ersity of Sunderland, UK i et samarbeid. Dette samarbeidet gjør at den University of Sunderland å kjøre sine gradsstudier på Intel College. Dette samarbeidet har blitt validert av Kommisjonen for Universitetsutdanning (CUE), Kenya, Og er konsekvent kvalitetssikret av relevant Britiske myndigheter. Med 25 års erfaring i utdanning, er prioritert av college for å sikre at hver student har en utmerket student opplevelse mens han studerte ved Intel. Studenter nytte av høyt kvalifiserte lærere, som begge er underlagt eksperter og også opplært til å undervise. Høgskolen tilbyr læringsarealer som er moderne, teknologi-beriket og reflekterende av et 21. århundre læringsmiljø. The College sikrer integrasjon av både sosiale og faglige elementer av høgskolen og dermed skape en livlig college atmosfære der elevene lett kan få venner og delta i en rekke aktiviteter både i og utenfor klasserommet. Regelmessige møter med sponsorer sørger for at tiden på college blir brukt på en effektiv måte og at elevene føler en følelse av kontinuitet og formål mens du er på kurs mot å nå sine pedagogiske mål. Intel College ligger i utkanten av Westlands. Høgskolen tilbyr en stille rolig og trygg atmosfære som samtidig er en kort kjøretur fra travle urbane områder. Den spesialtilpassede college gir en moderne up-beat anlegget med vakre hageanlegg. En kontinuerlig oppgradert college anlegget og vanlige eksterne revisjoner sikrer at campus gjenspeiler dagens krav i det 21. århundre digital elev med teknologi-beriket mellomrom, klasserom for samarbeidslæring, raskt og gratis internett over hele campus. [-]