Skoler i Norge

Beste skoler Business skoler i Norge 2017

Universiteter for bachelor grader i Norge. Finne all informasjon om skoler som tilbyr ungkarer grader%% COUNTRY_ARTICLE%% Norge her.

18 Resultater i Norge

BI Norwegian Business School

Bachelor Norge Oslo Tyskland Hamburg Kina Shanghai Singapore January 2017 + 3 fler

BI norske Business School BI norske Business School er en privat, ikke-kommersiell stiftelse (stiftet i 1943) som gir kunnskap og kompetanse både til privat og offentlig sektor.   BI norske Business School er en selveiende stiftelse hvis formål er å drive utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå innen ledelse, administrasjon, økonomi og markedsføring. BI er en sterk aktør på den internasjonale arena i tillegg: gjennom sin virksomhet i Kina, Litauen og… [+] Australia, gjennom utvekslingsavtale med mer enn 140 universiteter over hele verden, og gjennom sine internasjonale programmer undervises på engelsk i Norge. BI er inspirert av den skandinaviske tradisjonen med ledelse. Skandinavia er kanskje det nærmeste du kan komme til en postindustrielle kunnskapsøkonomi. Skandinaviske selskaper er også innovatørene av deltakende ledelse teknikker og nettverk organisasjonsformer. BI legger sitt fokus på etikk og samfunnsansvar til disse kvalitetene. BI har nå tatt neste steg i sin utvikling. Skolen har flyttet til en ny campus i Oslo. Dette campus ligger sentralt i en voksende og pulserende forretningsområdet i Oslo. Alle skolens internasjonale programmer blir undervist her.   Akkreditering og rangering   BI har den ettertraktede Triple Crown akkreditering status, noe som betyr at det har blitt akkreditert av AACSB, EQUIS og AMBA. I 2013, ca 70 handelshøyskoler av 15 500 world wide kan skilte med en Triple Crown status. BI ble akkreditert av AACSB (Foreningen til Advance Collegiate Schools of Business) i 2014. Akkrediterings garantier, ifølge AACSB, "at en skole har best kvalifiserte lærere, relevant og utfordrende læreplanen og gir utdannings- og karrieremuligheter som ikke finnes på andre handelshøyskoler. BI har vært EQUIS akkreditert siden 1999 som en av kun 121 handelshøyskoler i verden. AMBA er en akkreditering av en institusjons MBA / DBA programmer. BI ble tildelt denne akkreditering i 2013. BI er en av de 100 mest anerkjente handelshøyskoler av totalt over 4000 slike skoler i verden (en av 35 i Europa) i "Top Business School Worldwide 2008" undersøkelsen. BI er blant de 65 beste leverandørene av skreddersydde bedriftsinterne programmer i verden og nr 28 i Europa (2008), og gir den 25. beste MBA-programmet i Europa (2013) i henhold til Financial Times. BI fått status som «vitenskapelig høyskole i 2008, etter at NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen) ga sin godkjennelse den 27. februar i år.   [-]


VID Specialized University

Norge Oslo January 2017

VID Specialized University er Norge nest største private høgskole med 3300 studenter på fire studiesteder: Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger. Sammen har vi 480 års erfaring innen helsefag, samfunnsfag og teologiske studier. Vi har 50 studieprogrammer på tvers av nettverket. VID Specialized Høgskolen dukket opp på den første januar 2016 etter fusjonen mellom fire norske institusjoner: Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og Sandnes, Betanien Høgskolen i Bergen, Haraldsplass diakonale… [+] høgskole i Bergen og MHS - Misjonshøgskolen i Stavanger. Betanien Høgskolen tilbyr kliniske studyes for internasjonale utvekslingsstudenter innen medisinsk og kirurgi praksis, psykisk helse og hjemmesykepleien. Diakonhjemmet Høgskole ble etablert i 1890 som en privat, ideell college. På dette grunnlaget omfatter akkreditert høyere utdanningsinstitusjon nå ca 2300 studenter og 160 lærere og ansatte. Kjerneverdiene i høgskolen er summert opp i sitt slagord: "Dedicated til People." Disse verdiene gjenspeiler også høgskolens faglige fokus, som er utelukkende sentrert på Helse- Sosial- og kirkerelaterte programmer på alle nivåer (bachelor, master og PhD ), og støttes av pågående forskning innen alle felt. Haraldsplass Diakonale høgskole (HDUC) er en privat, non-profit, kristen, akkreditert offentlig finansiert Høgskolen i Norge. Det er kjent for et høyt faglig nivå og studentenes tilfredshet. Skolen fokuserer på internasjonalisering, og ca 50% av bachelorstudenter har en kortere eller lengre opphold i utlandet under studiene. MHS - Misjonshøgskolen er en privat, vitenskapelig eies av Norske Misjonsselskap (NMS), forpliktet til høy kvalitet utdanning og forskning knyttet til globale perspektiver på kirkens misjon samt religiøse og kulturelle møter. [-]


UIT The Arctic University of Norway

Bachelor Norge Tromsø Alta Narvik January 2017

UiT Arktis Universitetet i Norge Universitetet i Tromsø fusjonerte 1 august 2013 med Høgskolen i Finnmark og ble UiT Arktis Universitetet i Norge. UIT Arktis Universitetet i Norge er det nordligste universitet av verden. Sin beliggenhet i utkanten av Arktis innebærer en misjon. Arktis er av økende global betydning. Klimaendringer, utnyttelse av ressursene i Arktis og miljøtrusler er temaer av stor offentlig interesse, og som Universitetet i Tromsø tar spesiell inter… [+] esse. Ved UiT Arktis Universitetet i Norge kan du utforske globale spørsmål fra en close-up perspektiv. Kunnskaps på toppen av verden Livet i nord er formet av vill natur, kontrasterende lys- og værforhold, geografiske avstander og multikulturalisme. Mange av UiT's forskningssentre og studieprogrammer reflektere den spesifikke karakter av arktiske Norge. UiT's nøkkel forskning fokuserer på polar miljø, klima forskning, urfolk, fred og konflikt transformasjon, telemedisin, medisinsk biologi, romfysikk, fiskeri vitenskap, marin biosprospecting, lingvistikk og beregningskjemi. UiT's Centre for Advanced Studies i teoretisk lingvistikk, CASTL, og CTCC, Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi, har begge blitt utpekt Norwegian Centres of Excellence. I 2002 ble Tromsø-baserte NST, Norsk senter for telemedisin, ble utnevnt en World Health Organization Collaboration Centre. ARCTOS-nettverket ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, er en leder innen forskning på marine arktiske økosystemer og en viktig partner for Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Institutt for fysikk fokuserer på nordlys og romforskning. Alle disse instituttene er av høy internasjonal anseelse. Universitetet er en del av FRAM - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning (Framsenteret) i Tromsø. Hvert år i januar den internasjonale konferansen Arctic Frontiers inviterer forskere, politikere og representanter fra næringslivet for å diskutere arktiske spørsmål på tvers av faglige grenser. Sekretariatet i Arktisk råd ligger ved Framsenteret. Forskere fra universitetet og Framsenteret er involvert i flere internasjonale programmer i Arktisk Råd. En internasjonal hub 12 000 studenter og 2700 ansatte studere og arbeide ved Universitetet i Tromsø. Undervisningen er forskningsbasert. UiT's syv fakulteter tilby, på tross av en dedikasjon til nord problemstillinger, et bredt spekter av utdanninger. Fagmiljøet i Tromsø er svært internasjonal. Mer enn 20% av de faglig ansatte og 10% av studentene er fra utlandet. Universitetet tilbyr mer enn 20 engelsk undervist mastergradsprogrammer, og alle fakulteter tilbyr engelsk undervist kurs på både bachelor- og masternivå. UiT Arktis Universitetet i Norge er en av grunnleggerne av University of the Arctic, et internasjonalt nettverk av 140 studie og forskningsinstitusjoner i det sirkumpolare området. Men universitetet samarbeider med alle deler av verden. 200 internasjonale avtaler sikre et aktivt akademisk utveksling av studenter og ansatte med partnerinstitusjoner over hele verden. Den 1. januar 2009 ble Universitetet i Tromsø fusjonerte med Høgskolen i Tromsø. 1. august 2013 Universitet fusjonert med Høgskolen i Finnmark. Det nye universitetet har nå fire studiesteder. De er locaded i Tromsø, Alta, Hammerfest og Kirkenes. Antall studenter og studieprogrammer øker på grunn av denne fusjonen. Det nye universitetet har blitt en enda viktigere drivkraft for Nord-Norge og internasjonalt samarbeid i nordområdene. [-]


MF Norwegian School of Theology

Norge Oslo January 2017

MF norsk School of Theology (1908) er en akkreditert Specialized universitet innen teologi, religionsvitenskap og sosialfag. MF er lokalisert i Oslo og har tre avdelinger; Institutt for teologi, Institutt for kristendomskunnskap og pedagogiske studier, og Institutt for religion og samfunn. MF utdanner forskere, lærere, prester og andre fagfolk på bachelor-, master- og Ph.D.-nivå for ledelse og service både nasjonalt og internasjonalt. Verdigrunnlag MF skal styrke sin… [+] posisjon som en ledende skole i teologi gjennom forskning på høyt internasjonalt nivå for forskning, formidling og anvendelse av kunnskap, og gjennom jakten på utdanning i en kontekst av frihet, troverdighet og økumenisk samarbeid, med sikte på personlig vekst og dannelse av studenter. [-]


Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Norge Trondheim Ålesund Gjøvik January 2017

Fakta om NTNU Ny organisering fra 1.1.2016 1. januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Under finner du nøkkeltall for det fusjonerte NTNU. Organisering, budsjett og ansatte 14 enheter på fakultetsnivå, og 70 institutter og avdelinger Driftsinntekter: 7,6 milliarder kroner. Årsverk: 6700, hvorav 4053 i undervisning, forskning og formidling (39 % kvinner). Arealer: Eier og leier til sammen ca. 734 000 … [+] kvadratmeter. Samarbeider tett med SINTEF og NTNU Samfunnsforskning as. Studier Hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. Bredt fagtilbud i naturvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet. 39 000 studenter, om lag halvparten innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag. 33 000 studenter i Trondheim, 3 500 studenter i Gjøvik og 2500 studenter i Ålesund (avrundede tall). 6553 ble uteksaminert med avsluttet grad i 2014. 6000 deltakere på videreutdanningskurs med studiepoeng i 2014. 3000 studenter kommer fra utlandet. Forskning og næringslivssamarbeid Doktorgrader: 385 doktorgrader avlagt i 2014 (44 % kvinner). Har 120 laboratorier. Horisont 2020: Deltar i 38 prosjekter, hvorav 2 ERC prosjekter og 10 koordinerte. Fire tematiske satsingsområder i perioden 2014–2023. Universitetsbibliotek med 17 bibliotekavdelinger, 2 millioner trykte bøker, 950 000 e-bøker, 16 000 elektroniske tidsskriftabonnement, 3 000 trykte tidsskriftabonnement og 450 databaser. Hvert år er det over 3 millioner nedlastinger av fulltekstartikler. [-]


University College of Southeast Norway

Norge Bodø Drammen Porsgrunn Rauland January 2017

om USN Høgskolen i Sørøst-Norge (USN) er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av landets universiteter. USN ledes av rektor Petter Aasen. Rektor rapporterer til USN styre, som ledes av professor Rune Nilsen. Vi har rundt 18 000 studenter og 1500 ansatte, fordelt over åtte studiesteder: Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland. Høgskolen i Sørøst-Norge har som mål… [+] å ha en regional stiftelse, og med åtte studiesteder, har vi en sterk og tydelig tilstedeværelse i et av Norges mest spennende og dynamiske regioner. Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016 når Høgskolen i Buskerud og Vestfold slås sammen med Høgskolen i Telemark. Høgskolen i Sørøst-Norge er en akkreditert høyere utdanningsinstitusjon. Den kontrollerende myndighet for høyere utdanningsinstitusjoner i Norge er NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen). Organisasjon Høgskolen i Sørøst-Norge (USN) ble etablert 1. januar 2016 som en fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Høgskolen i Telemark (HiT). USN har åtte studiesteder spredt over hele fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. [-]


Noroff Online Studies

Bachelor Norge Kristiansand Oslo Bergen Sandnes January 2017 + 1 fler

Noroff er en utdanningsinstitusjon laget av en sterk digital DNA. Vi designer og utvikler egne studieprogrammer sammen med relevante partnere i industrien, og dermed tilpasset framtidens behov. Vi ønsker å tilby våre studenter med en utdanning som er tilpasset en digital og teknologisk dominerte fremtid. Våre studenter skal få nødvendig opplæring og ressurser til å bidra til den stadig skiftende digitale markedet. Fleksibilitet i utdanning Online utdanning er en unik… [+] mulighet for studenter som ønsker en mulighet til å studere når og hvor det passer deg - innenfor gitte tidsfrister. Vårt mål er å tilby et nettbasert opplæring som er strukturert på en måte som vil gjøre deg lykkes. Noroff Nettstudier vil gi deg tilgang til innholdsrike leksjoner og oppgaver som er relevante for næringen. Enten du jobber eller har andre forpliktelser, gir en nettbasert utdanning en mulighet til å gjøre drømmen om ny kunnskap blir levende, uansett hvor du er. Som en online student kan du få tilgang til undervisningsmateriell, video leksjoner, øvelser og oppgaver, og et diskusjonsforum. Gjennom en kombinasjon av selvstendig arbeid og samarbeid med både lærer og medstudenter, jobber du deg gjennom studiet. Opptakskrav er de samme på våre nettstudier som våre klasserom studier, men Noroff Nettstudier har ingen ventelister. Hvis du er kvalifisert du kommer til å delta! Erfarne faglærere Noroff Online Studier har lærere som vil støtte deg gjennom en nettbasert utdanning. Vi legger til rette studiene for deg å lære så effektivt som mulig. Online studentene setter pris på den friheten og fleksibiliteten som følger med å studere på egen hånd - og samtidig vite det krever mye disiplin og arbeidsmoral. Et digitalt læringsmiljø Selv om online studenter av natur arbeide alene, studiene oppmuntre til samarbeid og engasjement. Selv om du ikke har andre elever rundt deg i en fysisk klasserom, elevene har fortsatt mulighet til å få kontakt med hverandre for samarbeid og støtte. Det forventes at studentene deltar på den elektroniske undersøkelsen forumet. Noroff Online Studier har fastsatt oppstart datoer i løpet av året. Dette betyr at elevene kan få en følelse av tilhørighet til en klasse, siden de vil studere sammen med de samme medstudenter gjennom hele programmet. Det er fire oppstartsdatoer for Yrkes online. Disse er i uke 1, uke 12, uke 34 og uke 42. Tilgjengelig på engelsk Alle bachelorgrader, alle IT-kurs, alle 3D-kurs, samt grafisk design og Internett markedsføring, er tilgjengelige i Enligsh. [-]


The University of the Arctic (UArctic)

Norge Bergen Canada Finland Rovaniemi January 2017

The University of the Arctic (UArctic) er et samarbeidsnettverk av universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og andre organisasjoner som arbeider med utdanning og forskning i og om nordområdene. UArctic bygger og styrker kollektive ressurser og samarbeidende infrastruktur som gjør at medlemsinstitusjoner å bedre betjene sine bestanddeler og deres regioner. Gjennom samarbeid innen utdanning, forskning og formidling øker vi menneskelig kapasitet i nord, frem… [+] me levedyktige lokalsamfunn og bærekraftig økonomi, og smi globale partnerskap. Den UArctic strategiplan er også tilgjengelig som PDF nedlasting, Inkludert Bakgrunn delen. Vår visjon En Empowered Nord - med felles Voices Vår misjon Gi folket i Circumpolar North ved å tilby unike utdannings-og forskningsmuligheter gjennom samarbeid innen et kraftig nettverk av medlemmer. Våre verdier Circumpolar UArctic fremmer nord stemmene i globalisert verden, noe som gjenspeiler felles verdier og interesser på tvers av alle de åtte arktiske statene og blant alle nord folkeslag og kulturer. Inclusive UArctic fremmer kulturelt mangfold, språk mangfold og likestilling mens fremhever partnerskapet mellom regionens urfolk og andre nordlendingene. Gjensidig UArctic fremmer respektfullt forhold i utdanning, vitenskap, forskning og politikk basert på gjensidighet, likeverd og tillit mellom nordlendingene og andre samarbeidspartnere. Denne tilnærmingen verdsetter inkludering av tradisjonelle og stedegne kunnskapssystemer, sammen med tverrfaglige perspektiver fra kunst, samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Temaer av studien omfatter: Urfolk, deres kulturer, språk og politicial ambisjoner Klimaendringer og konsekvenser Naturressurser og utvinningsindustrien økonomier Internasjonale relasjoner og geo-politikk Økologi, nord ecoystems og biologi [-]


American College of Norway

Bachelor Norge Moss January 2017

HVA ER ACN? Vår skole gir studentene 30 studiepoeng (ett år - tilsvarende 60 "studiepoeng" i det norske systemet) i det amerikanske universitetssystemet som en del av en amerikansk bachelorgrad. ACNs samarbeidspartnere er: University of North Dakota (UND) i Grand Forks, North Dakota West Chester University (WCU) i West Chester, Pennsylvania Adelphi University (AU) i Garden City, New York. Southern New Hampshire University (SNHU) i Manchester, N… [+] ew Hampshire. ACN studenter som fullfører ACN programmet er garantert opptak. I tillegg, med kreditter fått fra ACN, kan studentene velge å søke til universitetet i sine valg i USA. Når elevene fullfører kursene på ACN, kan de være kvalifisert for overføring til UND, WCU, AU eller SNHU som Junior (tredje året) student. Mens på ACN de får en god forståelse av det amerikanske universitetssystemet, bygge et nettverk av student og lærere kontakter (både norske og amerikanske) og kan deretter lage en myk overgang til universitetssystemet. ACN hjelper elevene med praktiske og byråkratiske detaljer slik at de kan konsentrere seg mer om sine studier og sin overgang vil være jevn. Det nære samarbeidet med disse universitetene gjør ACN som vert amerikanske professorer hvert semester. Det store flertallet av norske studenter kommer tilbake til Norge for å forfølge karrierer i sitt område av studien. Tidligere elever rapporterer at de har vært sterkere kandidater i jobbintervjuer på grunn av sin internasjonale studie opplevelse. I det siste ACN studenter har fått grader i et bredt spekter av områder, men spesielt populært er: Kommunikasjon - Media, Broadcasting, journalistikk, PR, fredsstudier, Aerospace og alle område of Business.. ACN studenter er i dag arbeider i Norge innenfor områdene TV, radio, skoler og næringsliv - både store og små. ACN er en viktig mulighet for de internasjonale studentene også. Amerikanske studenter kommer fra alle deler av USA, men hovedsakelig fra midt-Vesten. ACN har en spesiell appell innenfor det norsk-amerikanske samfunnet og studentene blir ofte tiltrukket på grunn av sin norske arv. Vi har også hatt studenter fra Iran, Irak, Bulgaria, Tyskland, Sverige, Kamerun, Ghana, Kina, Canada, Vietnam, Filippinene og Bosnia. De forlater Norge med en spesiell forkjærlighet for landet, folket og høgskolen. HISTORIE ACN Den American College of Norge har feiret mer enn 20 akademiske år. Den ble grunnlagt i 1990 av Dr. Steinar Opstad, en tidligere visepresident i NHO, Næringslivets norsk Enterprise. I 1992 begynte ACN med 12 norske og 12 amerikanske studenter som kommer sammen for å studere i en sjarmerende gård herskapshus på øya Jeløy i Moss, Østfold, Norge. Gjennom årene programmet har utvidet til 70 studenter fra Norge, USA og land i hele verden. ACN er nå plassert i den vakre Convention Building (Konvensjonsgaarden), sentrum Moss, nær offentlige bibliotek, kafeer, shopping og uteliv. Hvorfor ACN? Det finnes en rekke grunner til at studentene begynner sin utdanning ved American College of Norge. Studerer ved ACN la elevene få 30 studiepoeng (ett år) mot din bachelorgrad, noe som vil gjøre deg i stand til å starte som et tredje år (junior) på våre samarbeidpartnere universitetet i USA. For det andre tilbyr ACN en gradvis innføring i det amerikanske universitetssystemet. Klassestrukturen og sosiale nettverk av amerikanske universiteter er ganske annerledes enn de på norske høyskoler og universiteter. Studentene er lettet inn til nye måter å gjøre ting på, og er bedre forberedt for sine studier ved et amerikansk universitet. ACN gir studentene mulighet til å forbedre sin engelsk lesing, skriving, forståelse og muntlige ferdigheter. Mens elevene må beherske for å bli tatt opp til ACN, de fleste rapporterer at etter et år her sine engelskkunnskaper er vesentlig forbedret. Dette forbereder studentene for større suksess gjennom sine studier. Personalet er utstyrt for å hjelpe studenter med ulike ikke-faglige aspekter forbereder seg på å studere i USA, for eksempel, som gjelder skoler, finne bolig, og søker om visum. Denne hjelpen er uvurderlig, og med vår hjelp, kan reisen til USA være mye mindre stressende. Sist, er ACN gøy! Studentene danner en tett sammensveiset gruppe venner de ellers ikke ville ha met.Throughout året er det utallige aktiviteter for elevene, både i og utenfor skolen. Studentene får et nettverk av venner og klassekamerater, som vil hjelpe senere i livet når jobbsøking. Mange studenter selv velge å delta på de samme amerikanske universiteter så når de kommer i Amerika de allerede har et sosialt nettverk. Dette gjør livsforvandlende flytte fra Norge til Amerika mye enklere. Studentenes 80-90% av våre elever er norske, og de fleste studenter søke direkte til ACN fra videregående skole. Vi aksepterer 70 studenter hvert år, og de fleste av dem melde i høstsemesteret. Det er også mulig å søke om vårsemesteret som starter i januar. Krav til søknaden: En komplett søknadsskjema (ACN Application) Alle søkere må ha oppnådd generell studiekompetanse ved semesterstart som de søker Alle søkere er pålagt å sende inn en personlig essay å svare på dette spørsmålet: "Hvorfor er jeg interessert i denne pedagogiske muligheter" Den anbefalte grade point gjennomsnitt er 4,0 Prioritet vil bli gitt til falle søkere som sender utfylt søknad innen 1. mai. Søknadsfristen for vårsemesteret er 25 november. Ta kontakt med oss ​​hvis du har spørsmål. [-]


University of Stavanger

Norge Stavanger January 2017

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger, Norge, har ca 9200 studenter og 1 300 lærere, administrasjon og ansatte. I konstant samarbeid og dialog med våre omgivelser, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, nyter vi en åpen og kreativ klima for utdanning, forskning, innovasjon, formidling og museumsaktiviteter. Universitetet i Stavanger ligger i den mest attraktive regionen i landet, med rundt 300 000 innbyggere. Stavanger er olje- og energihovedstad i Norge me… [+] d et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. "Samspillet mellom samfunn og næringsliv og universitet er rik og mangfoldig. Akademiske liv ved Universitetet i Stavanger er organisert i tre fakulteter, som omfatter i alt 14 avdelinger / skoler og to nasjonale forskningssentre, samt Museum of Archaeology. Universitetet har også en enhet for livslang læring kalles UiS Pluss. Mange av de eksternt finansierte forskningsaktivitetene er utført i samarbeid med vår forskningsinstitutt - International Research Institute of Stavanger (IRIS). Flere andre forskningssentre er organisert som konsortier av Universitetet i Stavanger, IRIS og andre aktører. Prekubator Technology Transfer Office er vårt verktøy for kommersialisering av forskningsideer. Stavanger Innovation Park (Ipark) ligger også på campus, kjører inkubatorvirksomhet og hjelpe nye bedrifter starter opp. To organisasjoner, SiS og StOr (studentforeningen), ta vare på studentenes velferd og rettigheter. [-]


Kilroy Norway

Bachelor BSc BA BBA Norge Oslo New Zealand Auckland USA New York Brooklyn White Plains Australia Sydney Gold Coast Boston Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland Poole Perth De forente arabiske emirater Dubai Brisbane Logan Honolulu Hongkong Kowloon Melbourne North Ryde Victoria Malaysia Los Angeles India Delhi Italia Florence Abu Dhabi Japan Beppu San Diego Canada Kamloops Ontario Cincinnati London Wellington Adelaide Maroochydore January 2017 + 42 fler

Har du lyst til å studere i utlandet, men synes det er vanskelig å finne frem til aktuelle læresteder og forstå søknadsprosessen?  KILROY education kan hjelpe deg, enten om du ønsker å ta en hel bachelor- eller mastergrad i utlandet, eller om du ønsker å studere 1-2 semestre.KILROY education er den største og eldste veiledningstjenesten i Norge for studenter som ønsker å studere i utlandet. Historien vår går tilbake til 1995, da vi het International Education Centre – IEC. … [+] Siden da har vi hjulpet mange med å realisere drømmen om studier i utlandet. Vi representerer rundt 40 læresteder i Kina/Hong Kong, Japan, Dubai, Australia, New Zealand, England, Canada og USA. KILROY education oppfyller de etiske retningslinjene som ANSA har lansert for leverandører av studier og skolegang i utlandet.Vi i KILROY education hjelper deg gratis med å søke på studier i utlandet og bistår gjennom hele søknadsprosessen. Vi svarer på dine spørsmål, og vi gir informasjon om ulike læresteder som tilbyr det du ønsker å studere. Vi gir gratis veiledning på vårt kontor i Oslo, på telefon, eller på e-post. Ta kontakt. [-]


Norwegian University of Life Sciences (UMB)

BSc Norge Ås January 2017

Den norske Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) ble etablert i 2005 da den fikk fullt universitet akkreditering fra NOKUT. Det er en av de 8 akkrediterte universiteter i Norge.   I 1859 ble det opprinnelig etablert som en landbruksskole og i 1897 ble det en vitenskapelig høgskole (vitenskapelig høgskole).   Fra 1897 og utover, var det kjent som den Norges landbrukshøgskole (NLH) til receiving universitetsstatus i 2005.   UMB består av 8 avdelinger, og s… [+] amarbeider tett med 5 sentre på campus.   Utdanning ved UMB er preget av høy faglig kvalitet, konstant lærer-student interaksjon og en hyggelig sosialt og fysisk miljø.  UMB er anerkjent som en ledende internasjonal senter for kunnskap, fokus på høyere utdanning og forskning innenfor miljø-og biovitenskap.    Universitetet 's viktigste spesialisering områder er: Biologi Miljø Mat Land Use and Natural Resource Management    [-]


University of Nordland

Norge Bodø January 2017

Universitetet i Nordland (UIN) er et sted for læring, erfaring og forskning for ca 600 ansatte og 5700 studenter. Med læring fasiliteter strukket tvers Nordland, er UIN en viktig institusjon for læring, studier og forskning i regionen. UIN ligger på Mørkved, ca 8 km øst for Bodø 's sentrum. Universitetsområdet ble etablert i 1985, og har siden da blitt utvidet som UIN har vokst. Den siste delen av byggingen sto ferdig i 2005, og omfatter et nytt og topp moderne bibliot… [+] ek, samt en ny inngangsparti. UIN har også campuser i Mo i Rana og i Stokmarknes. Universitetet i Nordland UIN åpnet som Norge 's åttende universitet 1. januar 2011. Dette betyr at vi har en høyt kvalifisert vitenskapelig personale. Vår viktigste oppgave nå er å utvikle UIN til en enda sterkere senter for høyere utdanning og forskning, både nasjonalt og regionalt. UIN også som mål å bidra til å heve det lave utdanningsnivået i regionen. Hva gjør Universitetet i Nordland tilbudet? En inspirerende, høy kvalitet læringsmiljø i moderne og velutstyrte fasiliteter. Et universitet er stor nok til å gi rom for mangfold, men er fortsatt entydig - alt på ett sted. Et internasjonalt samfunn med studier i utlandet muligheter. Hvert år flere studenter dra nytte av muligheten for å studere eller opplæring i utlandet. Aktive studenter, studentorganisasjoner, et eget studenthus drevet av studenter, velutviklet innbydende og innledende tjenester for nye studenter. Nærhet til Bodø sentrum med god kommunikasjon og offentlig transport, kjøpesentre muligheter og mer enn 500 klubber som tilbyr ulike fritidsaktiviteter. I tillegg får du en imponerende naturopplevelse. Sport sentre, idrettsbaner, svømmehall, alpine nedfarter, 30 kilometer fra lit-up cross-løyper, elvepark og et godt utbygd gang-og sykkelturer sti nettverk i umiddelbar nærhet til campus. [-]


The International Theatre Academy Norway

Norge Oslo January 2017

The International Theatre Academy Norge TITAN er en skuespiller trening for studenter som har ambisjoner og en stasjon for å skape noe selv TITAN skaper selvstendige aktører som er gründere innen kunst og kultur. Hvis du ønsker å utvikle seg som skapende kunstner, med dine ideer til lage teater fra bunnen av, og film og teater ulikt alt publikum har sett før, så TITAN utdanning for deg.    TITAN ble grunnlagt i 2004 og ble opprettet som en reaksjon på flere problem… [+] er som finnes i de fleste teater opplæringsprogrammer. De fleste programmene tilbyr arts teknikk bare. Så, akademikere vet hvordan å lage kunstverk, men ikke nødvendigvis hvordan å lage en levende fra sin kunst. Dette fører til "sultende kunstner" stereotype og aktører "virkelig" begynner servitører.  TITAN er utformet, fra start til slutt, for å øke sjansene dine for å forbedre så som teater artist og å lage en levende. Vårt program er unik, i at du vil få erfaring i ikke bare skuespill, men regissere, produsere, Writing, entreprenørskap og ledelse. Vi er på utkikk etter studenter som ønsker å ta risiko, ønsker å utfordre seg selv som kunstnere og ønske om å utføre en god del. [-]


Bodø Graduate School of Business (HHB)

Norge Bodø January 2017

Bodø Graduate School of Business (HHB) ble stiftet i 1985. Siden den gang har mer enn 2000 studenter har uteksaminert fra våre fire år business program - "Siviløkonom" - og vi har for tiden 1000 studenter i bransjen skolen. Den akademiske prestasjoner av våre professorer er blant de beste i Norge. HHB er i forkant av mange områder, inkludert innovasjon, økologisk økonomi og etikk. HHB innrømmer ca 400 studenter hvert år til våre forretnings-og informasjonsteknologi programmer… [+] . Størrelsen av studentene gir ekte kameratskap blant jevnaldrende. I tillegg er det flere studentorganisasjoner og arrangementer tilgjengelig året rundt. En annen enestående egenskap HHB er den relativt liten klasse størrelser som gir muligheter for en-til-én gang med professorer. [-]


Gjøvik University College (GUC)

Norge Gjøvik Oslo January 2017

Høgskolen i Gjøvik har ca 2400 studenter og 270 ansatte. Høgskolen i Gjøvik er en norsk høyskole med et internasjonalt perspektiv. 24 land er representert blant våre ansatte høsten 2009. HiG ble etablert som et resultat av omorganiseringen av norsk høyere utdanning i 1994. Studiene ved Høgskolen i Gjøvik er fordelt på 3 avdelinger med 14 grunnleggende utdanning på bachelornivå og 3 masterstudier. Høgskolen tilbyr studier innen fagområdene helse, omsorg, teknologi og m… [+] edia. I tillegg ble flere fortsetter utdanningene tilbys. Flere av studiene ved Høgskolen i Gjøvik (HiG) er de eneste av sitt slag i Norge. Om 2400 studenter studerer ved høgskolen i øyeblikket. Med en samlet campus har du alt du trenger på samme lokalitet: undervisningsrom, datamaskin laboratorier, bibliotek, lesing Romm og kantine [-]


Bjørknes Høyskole

Norge Oslo January 2017

Bjørknes er en spennende utdanningsinstitusjon med lange tradisjoner. Selve grunnstammen er Bjørknes Privatskole, men merkenavnet Bjørknes strekker seg også utenfor Norges grenser. Bjørknes Høyskole er en gratis informasjonstjeneste for universitetsstudier i utlandet. Bjørknes har spesielt nære bånd til universiteter i Ungarn, Slovakia og Tsjekkia som tilbyr medisin- og veterinærstudier. Bjørknes Høyskole… [+] tilbyr blant annet bachelor- og masterprogrammer i samarbeid med  læresteder i Nederland, Australia og Sør- Afrika for studenter som ønsker å bli sykepleiere, fysioterapeuter, mediefolk eller fredsforskere. Det er også mulig å studere Medisin grunnfag og Medier og kommunikasjon ved Bjørknes Høyskole, og disse to studiene gir 60 studiepoeng. I tilegg tilbyr vi et kveldskurs i Praktisk filosofi som gir 10 studiepoeng. [-]