Universiteter i Norge

Beste Skoler i Norge 2018/2019

Universiteter for bachelor grader i Norge. Finne all informasjon om skoler som tilbyr ungkarer grader%% COUNTRY_ARTICLE%% Norge her.

20 Resultater i Norge

OSM Aviation Academy

Norge Oslo January 2019

Bli en verdensklassePå OSM Aviation Academy ser vi våre studenter som fremtidige kolleger - Gjennom vårt Airline Ready Pilot-konsept vil du bli tilbudt et betinget jobbtilbud som Junior First Officer med OSM Aviation akkurat da du er akseptert som student ved OSM Aviation Academy ./>Alt du trenger å gjøre er å holde opp på slutten av handelen - Full dedikasjon og fokus på å få mest mulig ut av utdanningen din og bli en dyktig og sikkerhetsinnstilt pilot./>Sammen formar vi… [+] fremtiden for luftfart./>AIRLINE READY PILOT/>På OSM Aviation Academy ser vi våre studenter som fremtidige kolleger. Våre integrerte treningsprogrammer tar deg fra liten eller ingen erfaring til Airline Ready Pilot om 2 år. Allerede når du starter flyetreningen, vil du ha et betinget jobbtilbud fra OSM Aviation. Dette gjør det mulig å sette fokus der det skal være, for å bli den beste pilot du kan være. Å vite det allerede når du reiser opp på rullebanen for første gang, er du på et raskt spor mot en pilotkarriere.OSM Aviation sysselsetter 5300 piloter og kabinpersonal i 18 land og vil fortsette å utvide i årene som kommer. Flyselskaper som Norwegian, Finnair, Turkish Airlines og Thomas Cook er noen av de flyselskapene som benytter OSM Aviation's totale besetningskonsept. Som utdannet av OSM Aviation Academy høykvalitets- og flyselskapsrettede opplæringsprogrammer, vil du være en foretrukket kandidat for sysselsetting i OSM Aviation./>Som profesjonell pilot forventes du å ha en grundig holdning til ytelse på tide, overholdelse av selskapets standardoperative prosedyrer (SOP) og å være sikkerhetsinnstillet og fleksibel i den daglige driften. Det er et utfordrende og krevende yrke med en pustende kontorsvisning, og alt begynner med opplæringen.På OSM Aviation Academy ser vi våre studenter som fremtidige kolleger. Dette betyr at du får ansvar og du forventes å ta initiativ gjennom hele treningen. Airline Ready Pilot-konseptet sikrer et betinget jobbtilbud - jobben din vil være å få mest mulig ut av trening og uteksaminere som en dyktig og sikkerhetsvennlig profesjonell pilot.I vår verden betyr den rette holdningen alt. Å ha riktig tankegang og være vedvarende er av største betydning for at du skal lykkes. Gjennom trening hjelper vi deg med å få riktig kunnskap og tilegne seg de ferdighetene du trenger. Resten er opp til deg .../> [-]


Universitetet i Oslo

Norge Oslo January 2019

Tall og fakta Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) består av tre fag som kvar på sin måte granskar fortida. Instituttet har eit internasjonalt orientert miljø i arkeologi, landets einaste utdanning i konservering og Nordens største historikarmiljø. Instituttet har i overkant av 100 tilsette, inklusive stipendiatar og postdoktorer. Undervisinga omfattar arkeologi frå steinalder til middelalder, gjenstands- og målerikonservering og historie frå antikken… [+] til vår tid. Forskningsområde Arkeologi Konservering Historie Nasjonale satsingar IAKH har fleire nasjonale og internasjonale prosjekt, mellom anna: Arkeologi: Utgravning av ein romersk gravplass i Hierapolis, i dagens Tyrkia Historie: Formidlingssatsinga Norgeshistorie.no Konservering og reinsing av Munchs Aulamåleri Nøkkeltal for 2016 [-]


VID Specialized University

Norge Oslo Bergen Sandnes Stavanger January 2019

VID Specialized University er Norge nest største private høgskole med 3300 studenter på fire studiesteder: Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger. Sammen har vi 480 års erfaring innen helsefag, samfunnsfag og teologiske studier. Vi har 50 studieprogrammer på tvers av nettverket. VID Specialized Høgskolen dukket opp på den første januar 2016 etter fusjonen mellom fire norske institusjoner: Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og Sandnes, Betanien Høgskolen i Bergen, Haraldsplass diakonale… [+] høgskole i Bergen og MHS - Misjonshøgskolen i Stavanger. Betanien Høgskolen tilbyr kliniske studyes for internasjonale utvekslingsstudenter innen medisinsk og kirurgi praksis, psykisk helse og hjemmesykepleien. Diakonhjemmet Høgskole ble etablert i 1890 som en privat, ideell college. På dette grunnlaget omfatter akkreditert høyere utdanningsinstitusjon nå ca 2300 studenter og 160 lærere og ansatte. Kjerneverdiene i høgskolen er summert opp i sitt slagord: "Dedicated til People." Disse verdiene gjenspeiler også høgskolens faglige fokus, som er utelukkende sentrert på Helse- Sosial- og kirkerelaterte programmer på alle nivåer (bachelor, master og PhD ), og støttes av pågående forskning innen alle felt. Haraldsplass Diakonale høgskole (HDUC) er en privat, non-profit, kristen, akkreditert offentlig finansiert Høgskolen i Norge. Det er kjent for et høyt faglig nivå og studentenes tilfredshet. Skolen fokuserer på internasjonalisering, og ca 50% av bachelorstudenter har en kortere eller lengre opphold i utlandet under studiene. MHS - Misjonshøgskolen er en privat, vitenskapelig eies av Norske Misjonsselskap (NMS), forpliktet til høy kvalitet utdanning og forskning knyttet til globale perspektiver på kirkens misjon samt religiøse og kulturelle møter. [-]


UIT The Arctic University of Norway

Bachelor Norge Tromsø Alta Narvik January 2019

UiT Norges arktiske universitet Universitetet i Tromsø fusjonerte 1. august 2013 med Universitetshøgskolen i Finnmark og ble UiT Norges arktiske universitet.UIT Arktiske Universitetet i Norge er verdens nordligste universitet. Beliggenheten på kanten av Arktis innebærer et oppdrag. Arktis er av økende global betydning. Klimaendringer, utnyttelse av arktiske ressurser og miljøtrusler er tema av stor offentlig interesse, og som Universitetet i Tromsø har spesiell interesse. På UiT… [+] Norges arktiske universitet kan du utforske globale problemstillinger i nært perspektiv.Kunnskap på toppen av verdenLivet i nordområdene er formet av vill natur, kontrasterende lys og værforhold, geografiske avstander og multikulturalisme. Mange av UiTs forsknings sentre og studieprogrammer gjenspeiler Arktis norske karakter.UiTs hovedforskning fokuserer på polar miljø, klimaforskning, urfolk, fred og konfliktomforming, telemedisin, medisinsk biologi, romfysikk, fiskevitenskap, marine bioprospektering, lingvistikk og beregningskjemi.UiTs senter for avanserte studier i teoretisk lingvistikk, CASTL, og CTCC, senter for teoretisk og beregningsmessig kjemi, har begge blitt utnevnt til Norwegian Centres of Excellence. I 2002 ble Tromsø-baserte NST, Norsk senter for telemedisin, utnevnt til et samarbeidssenter for verdens helseorganisasjon.ARCTOS-nettverket ved Det biovitenskapelige fakultet, fiskeri og økonomi, er leder innen forskning på marine arktiske økosystemer og en viktig partner for Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Institutt for fysikk fokuserer på nordlys og romforskning. Alle disse instituttene har høy internasjonal omdømme.Universitetet er en del av FRAM - Nordforskforskningsenteret for klima og miljø (Fram Center) i Tromsø. I januar inviterer den internasjonale konferansen Arktiske Frontier forskere, politikere og bedriftsrepresentanter til å diskutere arktiske problemstillinger på tvers av grenser. Arktisrådets sekretariat ligger på Fram-senteret. Forskere fra Universitetet og Framsenteret er involvert i flere internasjonale programmer i Arktisk råd.Et internasjonalt knutepunkt12000 studenter og 2700 ansatte studie og arbeid ved Universitetet i Tromsø. Undervisningen er forskningsbasert. UiTs syv fakulteter tilbyr, til tross for engasjement for nordlige problemstillinger, et bredt spekter av studieprogrammer. Det akademiske samfunnet i Tromsø er svært internasjonalt. Mer enn 20% av det akademiske personalet og 10% av studenten er fra utlandet. Universitetet tilbyr mer enn 20 engelsklærte mastergradsprogrammer, og alle fakultetene tilbyr engelsklærte kurs på både bachelor- og masternivå.UiT Arktisk Universitet i Norge er et grunnlegger av Arktisuniversitetet, et internasjonalt nettverk av 140 studie- og forskningsinstitusjoner i sirkumpolare regionen. Men universitetet samarbeider med alle deler av verden. 200 internasjonale avtaler sikrer en aktiv faglig utveksling av studenter og ansatte med partnerinstitusjoner over hele verden.Universitetet i Tromsø fusjonerte 1. januar 2009 med Universitetshøgskolen i Tromsø. 1. august 2013 fusjonerte universitetet med Universitetshøgskolen i Finnmark. Det nye universitetet har nå fire universiteter. De er lokalisert i Tromsø, Alta, Hammerfest og Kirkenes. Antall studenter og studieprogrammer øker på grunn av denne fusjonen. Det nye universitetet har blitt en enda viktigere drivkraft for Nord-Norge og internasjonalt samarbeid i nordområdene. [-]


BI Norwegian Business School

BBA Norge Oslo January 2019

BI Norsk BusskoleBI Business School er et privat, ikke-kommersielt fundament (grunnlagt i 1943) som gir kunnskap og kompetanse både til privat og offentlig sektor.BI Norwegian Business School er et selvstendig eid fundament som har til formål å drive utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå innen ledelse, administrasjon, økonomi og markedsføring.BI er også en sterk aktør på den internasjonale arenaen: Gjennom sin virksomhet i Kina, Litauen og Australia gjennom ut… [+] vekslingsavtalen med over 140 universiteter over hele verden, og gjennom sine internasjonale programmer, lærte de seg helt på engelsk i Norge.BI er inspirert av den skandinaviske tradisjonen for ledelse. Skandinavia er kanskje det nærmeste du kan komme til en postindustriell kunnskapsøkonomi. Skandinaviske selskaper er også innovatørene av deltakende ledelsesteknikker og organisasjonsnett. BI legger sitt fokus på etikk og samfunnsansvar til disse egenskapene.BI har nå tatt neste skritt i utviklingen. Skolen har flyttet til en helt ny campus i Oslo. Denne campus ligger sentralt i et fremvoksende og pulserende forretningsområde i Oslo. Alle skolens internasjonale programmer blir undervist her.Akkreditering og rangeringBI har den ettertraktede Triple Crown-akkrediteringsstatusen, noe som betyr at den har blitt akkreditert av AACSB, EQUIS og AMBA. I 2013 kunne ca 70 bedriftsskoler fra 15 500 verden over stolte av en Triple Crown-status. [-]


Norwegian University of Life Sciences NMBU

Norge As January 2019

NMBUs oppdrag er å bidra til trivsel på planeten. Våre tverrfaglige forsknings- og studieprogrammer genererer innovasjoner innen mat, helse, miljøvern, klima og bærekraftig bruk av naturressurser. NMBUs forsknings- og studieprogrammer gjør det mulig for mennesker over hele verden å takle de store globale utfordringene rundt miljøet, bærekraftig utvikling, hvordan man forbedrer menneskers og dyrs helse, fornybare energikilder, matproduksjon og land- og ressursforvaltning. Campus Ås Camp… [+] us Ås huser Norges største tverrfaglige fagmiljø innen biovitenskap. Universitetet for biovitenskap (NMBU) består av syv fakulteter, hvorav seks ligger på Campus Ås, og en er delvis plassert på Campus Adamstuen (frem til 2019): biovitenskap Kjemi, bioteknologi og matvitenskap Miljøvitenskap og naturressursforvaltning Landskap og samfunn School of Economics and Business Vitenskap og teknologi Dyremedisin En ny forsknings- og undervisningsbygg for veterinærvitenskap åpnes i 2019, noe som betyr at alle syv fakultetene ved NMBU vil bli konsolidert i Ås. Veterinærinstituttet flytter til Campus Ås samtidig. Campus Ås er også hjemsted for en av Norges vakreste parker, med en rekke historiske bygninger, samt Ås Farm, hvor forskning og undervisning på tradisjonelt husdyr utføres. Campus Ås dekker et samlet areal på 600 hektar i Ås kommune. To andre hovedinstitusjoner ligger også sammen med NMBU på Campus Ås: sentrale deler av Norsk institutt for mat, fiske og akvakulturforskning (Nofima) og Norsk institutt for bioøkonomisk forskning (NIBIO). Campus Adamstuen Campus Adamstuen er hjemmet til Veterinærmedisinske fakultet. Fakultetet er Norges eneste institutt for høyere utdanning for veterinærer med kompetanse på to forskjellige fagområder: veterinærmedisin og veterinærhelse. Veterinærmedisinene behandler dyres helse og trivsel. Viktige områder inkluderer kunnskap om sykdommer, diagnostikk og behandling. Feltet inkluderer både produksjonsdyr, inkludert oppdrettsfisk og følgesvenner. Veterinær folkehelse gjelder alle aspekter ved å forhindre spredning av sykdom fra dyr til mennesker og er et felt som er i økende etterspørsel. Den 1. januar 2014 ble Norsk Veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for biovitenskap (UMB) fusjonert for å danne Norsk Universitet for biovitenskap (NMBU), konsolidering av forskning og undervisning på hele den biologiske produksjonskjeden under en enkelt paraply. Fakultet for veterinærmedisin består av fire avdelinger på Campus Adamstuen: Grunnvitenskap og akvatisk medisin (basam) Matssikkerhet og infeksjonsbiologi (Matinf) Produksjonsdyrklinisk vitenskap (Prodmed) Companion Animal Clinical Sciences (Sportfamed) Campus Adamstuen er også hjemmet til Universitetsdyrhospitalet, som består av Companion Animal Clinic, Equine Clinic og Production Animal Clinic. Universitetsdyrhospitalet behandler syke dyr fra hele landet og er nært knyttet til forsknings- og utdanningsaktiviteter ved NMBUs skole for veterinærmedisin. Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt som deler lokaler med Veterinærmedisinske Fakultet på Campus Adamstuen. Veterinærhistorisk museum ligger også her. Campus Adamstuen er planlagt å lukke i 2019, og NMBUs skole for veterinærmedisin og Universitetsdyrhospitalet vil da flytte inn i toppmoderne veterinærlokaler på Campus Ås, noe som betyr at alle tre fakultetene endelig vil bli lokalisert på ett sted . Veterinærinstituttet flytter til Campus Ås samtidig. En ny veterinærforskning og undervisningsbygg er for tiden bygget på Campus Ås. Fakultet for veterinærmedisin har også en divisjon lokalisert i Sør-Vest-Norge: Seksjonen for undersøkelse av småbedøvende stoffer i Høyland, Sandnes. [-]


Kulturstudier

Norge Oslo Ghana Cape Coast Argentina Buenos Aires India Puducherry Nicaragua León Vietnam Hội An January 2019 + 7 fler

Kulturstudier tilbyr akademiske programmer i samfunnsvitenskapene og humaniora ved våre studiesentre i Argentina, Ghana, India, Nicaragua og Vietnam. Kursene er eid og kreditert av våre universitetspartnerne. Våre universitetspartnere er: Høgskolen i Oslo og Akershus of Applied Sciences Universidad Nacional de San Martin Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León Universitetet i Danang Phan Chau Trinh universitet University of Ca… [+] pe Coast Kulturstudier ble startet i 1997 av en gruppe samfunnsvitere og humanister fra Universitetet i Oslo. Ideen har siden vært å tilby utdanning av høy faglig og pedagogisk kvalitet i miljøer som tilbyr opplevelser som bringer liv og utfordre det faglige innholdet. Foruten gjennomgående gode akademiske resultater og nye venner, våre studenter får en ny opplevelse av et land som mange kommer tilbake til. Kultur uavhengige stilling gjør at vi kan rekruttere de beste forelesere og lærere fra hele verden. Vi er veldig stolte av vår inspirerende lærere som hvert semester sikrer at våre studenter får mest mulig ut av sine studier. [-]


Nord University

Norge Bodø January 2019

Global rekkevidde Fakta ORGANISASJON OG LEDELSE Fakulteter


Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Norge Trondheim Alesund Gjøvik January 2019

Fakta om NTNU Ny organisering fra 1.1.2016 januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Under finner du nøkkeltall for det fusjonerte NTNU. Organisering, budsjett og ansatte 14 enheter på fakultetsnivå, og 70 institutter og avdelinger Driftsinntekter: 7,6 milliarder kroner. Årsverk: 6700, hvorav 4053 i undervisning, forskning og formidling (39 % kvinner). Arealer: Eier og leier til sammen ca. 734 000 kvadratmeter. Samar… [+] beider tett med SINTEF og NTNU Samfunnsforskning as. Studier Hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. Bredt fagtilbud i naturvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet. 39 000 studenter, om lag halvparten innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag. 33 000 studenter i Trondheim, 3 500 studenter i Gjøvik og 2500 studenter i Ålesund (avrundede tall). 6553 ble uteksaminert med avsluttet grad i 2014. 6000 deltakere på videreutdanningskurs med studiepoeng i 2014. 3000 studenter kommer fra utlandet. Forskning og næringslivssamarbeid Doktorgrader: 385 doktorgrader avlagt i 2014 (44 % kvinner). Har 120 laboratorier. Horisont 2020: Deltar i 38 prosjekter, hvorav 2 ERC prosjekter og 10 koordinerte. Fire tematiske satsingsområder i perioden 2014–2023. Universitetsbibliotek med 17 bibliotekavdelinger, 2 millioner trykte bøker, 950 000 e-bøker, 16 000 elektroniske tidsskriftabonnement, 3 000 trykte tidsskriftabonnement og 450 databaser. Hvert år er det over 3 millioner nedlastinger av fulltekstartikler. [-]


University College of Southeast Norway

Norge Drammen Porsgrunn Rauland Hønefoss Bø i Telemark Kongsberg Horten January 2019 + 3 fler

om USN Høgskolen i Sørøst-Norge (USN) er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av landets universiteter. USN ledes av rektor Petter Aasen. Rektor rapporterer til USN styre, som ledes av professor Rune Nilsen. Vi har rundt 18 000 studenter og 1500 ansatte, fordelt over åtte studiesteder: Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland. Høgskolen i Sørøst-Norge har som mål å h… [+] a en regional stiftelse, og med åtte studiesteder, har vi en sterk og tydelig tilstedeværelse i et av Norges mest spennende og dynamiske regioner. Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016 når Høgskolen i Buskerud og Vestfold slås sammen med Høgskolen i Telemark. Høgskolen i Sørøst-Norge er en akkreditert høyere utdanningsinstitusjon. Den kontrollerende myndighet for høyere utdanningsinstitusjoner i Norge er NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen). Organisasjon Høgskolen i Sørøst-Norge (USN) ble etablert 1. januar 2016 som en fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Høgskolen i Telemark (HiT). USN har åtte studiesteder spredt over hele fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. [-]


Leoron Professional Development Institute

De forente arabiske emirater Dubai London USA New York Sverige Jönköping Tyskland Munich Østerrike Innsbruck Stuttgart Stockholm Tyrkia Istanbul Spania Barcelona Norge Oslo Frankfurt Gothenburg September 2018 + 16 fler

Første glimt LEORON Bygget på den sterke opplevelsen i industrien, som dets grunnleggere utviklet i Sverige i løpet av 90 globale ekspansjon, LEORON utviklet seg til en omfattende opplæring instituttet, som tilbyr opplæring og utbyggingsløsninger i alle strategiske konsernfunksjoner, inkludert corporate finance, HR, SCM, drift og engineering.” Med strategisk distribusjon av våre kontorer i ledende steder, for eksempel Dubai, Riyadh, Accra, Jönköping, London og Almaty, vå… [+] rt team av eksperter leverer ca 500 kurs årlig, og rundt 10 000 fagfolk er utstyrt med riktig utdanning og de nyeste innsikter i et bredt utvalg av bransjer over EMEA. LEORON oppgave er å hjelpe våre kunder over hele verden øke sin konkurranseevne ved å forbedre kompetansen til sine ansatte, gjennom topp kvalitet opplæring og utbyggingsløsninger levert av uovertruffen globale eksperter og tilrettelagt av de beste trenings ledere i bransjen. Enten våre kunder står overfor vanskeligheter re-organisering deres merkevare, utstyre sine ansatte med et ekstra sett med ferdigheter eller tar sikte på å vurdere kompetanse innenfor en eksisterende struktur, er vår utvikling planlegging en god løsning. [-]


Pilot Flight Academy

Norge Sandefjord January 2019

Pilot Flight Academy er Europas mest moderne flyskole, trene våre studenter i topp moderne fly og simulatorer. Med mer enn 2500 kvadratmeter skolelokaler, og 120 studenter inhouse, vi utdanne morgendagens piloter. Skolen ligger på Torp flyplass i Sandefjord, Sør-Norge. Hele pilot utdanning på Pilot Flight Academy er gjennomført i Norge, og tilbyr unik kunnskap og erfaring av kontrollert luftrom. Vi har moderne klasserom, et fullt utstyrt senter for databasert undervisning og n… [+] ye fly og simulatorer. Vi har også et treningsstudio, kantine og sovesaler tilgjengelig på flyplassen-/ skoleområdet. KARRIERE Folk reiser mer enn noensinne, og det er en økende etterspørsel etter piloter. Eksamen fra Pilot Flight Academy vil du ha alle sertifikater som er nødvendige for å bruke som en styrmann i Norwegian. Etterspørselen etter piloter forventes å øke i de kommende årene. Både næringsliv og privatreiser med fly er økende. Flyselskapet trafikken øker hver måned, og de store flyselskapene er kontinuerlig lanserer nye ruter. Dette, sammen med forventede pensjonsavgang på grunn av alderdom blant piloter, vil skape et stort behov for nye piloter i løpet av de kommende årene, spesielt i Skandinavia. Prognosen fra Boeing og Airbus sier at den verdensomspennende etterspørsel etter nye piloter vil overstige 500 000 innen år 2033, og vi har allerede begynt å se en pilot mangel i USA og Asia. Så, nå er det tid for deg å starte pilot utdanning! Som nyutdannet pilot du starte din karriere som styrmann. I løpet av karrieren kan du fly flere flytyper, med hele verden som arbeidsplass. Som du skaffe mer erfaring, er det naturlig å gå videre til kapteinens sete, med ansvar for å lede mannskapet og planlegge og gjennomføre fly sikkert og komfortabelt for alle om bord. Den integrerte pilotutdanningen ved Pilot Flight Academy er anbefalt av flyselskaper som SAS og norske, og vi har tidligere studenter arbeider i disse selskapene, samt en rekke andre flyselskaper i Skandinavia, Europa og verden. Den kompetansebaserte og fokusert pilot utdanning ved Pilot Flight Academy gir de best mulige forberedelser for våre studenter, ved søknad til flyselskapene. Å bli pilot Å være en pilot er krevende og spennende, og mange beslutninger må gjøres både før og under en flytur. Piloter må derfor være godt utdannet og forberedt for oppgavene som venter dem. Passasjer fly er alltid flydd med to piloter: En kaptein og styrmann. De samarbeider for å fullføre oppgaver i cockpit under en flytur. Piloter vanligvis starter sitt arbeid en time før flyet er planlagt å reise. De planlegger ruten som skal flys, vurdere været, beregne drivstoffbehov, og gjøre en vekt og balanse beregning. Sammen med resten av mannskapet de også gjennomføre mange andre forberedende oppgaver før flyturen starter. Under flyturen, kapteinen og styrmannen dele oppgaver. I tillegg til å kontrollere flyet de må navigere, lese sjekklister, får klaringer fra lufttrafikktjenesten, og informere passasjerene om flyturen. Før landing, må innflyging og landing på bestemmelsesstedet skal planlegges, og pilotene må ta flyet vekt, annen trafikk og vær i betraktning. De gjør sine endelige avgjørelsen og beregninger basert på informasjon mottatt på nærmer flyplassen. En dag på jobben kan bestå av flere fly, og pilotene veksler mellom flygende og ikke-flygende plikter. STUDIER Den internasjonale pilotutdanning ved Pilot Flight Academy er et to-årig utdanning på heltid med parallelle teoretiske studier og flygende. Hele programmet er gjennomført ved vår moderne skole på Torp Lufthavn Sandefjord. Etter eksamen, vil du være kvalifisert for en jobb som en pilot med flyselskapene. Teoritimer er utført i moderne klasserom med nye smartboards. Flyet er nye og svært moderne med avansert instrumentering. Vi har state-of-the-art flysimulatorer, hvorav den ene er en Boeing 737NG simulator. Skolen er åpen for våre studenter 24/7, og elevene bruker på skolen både på hverdager og i helgene. Vi har en livlig og aktiv studentmiljø. Vårt briefing rom er en møteplass for studenter og instruktører, og er også den "hovedkontor" for planlegging av innenlandske og utenlandske fly og for utveksling av erfaring og kunnskap. KURSPLAN På Pilot Flight Academy, Opplæring er delt i to: Vekslende uker med teori og flyr. Teori ukene består av seks timers undervisning, og i løpet av de ukene flyr, studentene fly skolens fly. Flygetrening for studentene begynner tidlig i studiet, og studentene har vanligvis ervervet nok kunnskap til å kunne fly solo allerede mot slutten av første semester! En internasjonal flight treningsprogram på Pilot Flight School består av 915 timer med høy kvalitet klasseromsundervisning på ATPL (A) nivå, den mest avanserte sertifikat for piloter. Ved siden av teori undervisning, skal studentene lære grunnleggende visuelle og instrumentflyging i starten, og senere videre til avanserte instrumentflyging i skolens tomotors fly. Mot slutten av kurset skal studentene gå gjennom simulatortrening der de lærer den krevende oppgaven med mannskap samarbeid under stressende situasjoner. Vårsemesteret starter første hele uken i januar og fortsetter gjennom hele juni. Høstsemesteret starter første hele uken i august og fortsetter å app. 20 desember. Det er påskeferie, fire uker med sommerferie og to ukers juleferie i løpet av skoleåret. Undervisning og læring På Pilot Flight Academy oppfordrer vi til å gjennomføre utdanning som tett opp til virkeligheten for pilotyrket som mulig. Vårt program omfatter alle varianter av en pilot arbeid, for å forberede våre studenter for sitt yrke på best mulig uansett. 150112 Presentasjon karriere-studier Simulatortrening Skolen har moderne simulatorer som elevene bruker som en del av sin opplæring. En av simulatorer er en Cessna 172, lik den grunnleggende opplæring flyet skolen bruker. Mot slutten av opplæringen programmet skal studentene fly Boeing 737NG simulator, som brukes til multi-crew og jet orientering trening. [-]


MF Norwegian School of Theology

Norge Oslo January 2019

MF norsk School of Theology (1908) er en akkreditert Specialized universitet innen teologi, religionsvitenskap og sosialfag. MF er lokalisert i Oslo og har tre avdelinger; Institutt for teologi, Institutt for kristendomskunnskap og pedagogiske studier, og Institutt for religion og samfunn. MF utdanner forskere, lærere, prester og andre fagfolk på bachelor-, master- og Ph.D.-nivå for ledelse og service både nasjonalt og internasjonalt. Verdigrunnlag MF skal styrke sin pos… [+] isjon som en ledende skole i teologi gjennom forskning på høyt internasjonalt nivå for forskning, formidling og anvendelse av kunnskap, og gjennom jakten på utdanning i en kontekst av frihet, troverdighet og økumenisk samarbeid, med sikte på personlig vekst og dannelse av studenter. [-]


The University of the Arctic (UArctic)

Norge Bergen Finland Rovaniemi January 2019

The University of the Arctic (UArctic) er et samarbeidsnettverk av universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og andre organisasjoner som arbeider med utdanning og forskning i og om nordområdene. UArctic bygger og styrker kollektive ressurser og samarbeidende infrastruktur som gjør at medlemsinstitusjoner å bedre betjene sine bestanddeler og deres regioner. Gjennom samarbeid innen utdanning, forskning og formidling øker vi menneskelig kapasitet i nord, fremme levedyktige loka… [+] lsamfunn og bærekraftig økonomi, og smi globale partnerskap. Den UArctic strategiplan er også tilgjengelig som PDF nedlasting, Inkludert Bakgrunn delen. Vår visjon En Empowered Nord - med felles Voices Vår misjon Gi folket i Circumpolar North ved å tilby unike utdannings-og forskningsmuligheter gjennom samarbeid innen et kraftig nettverk av medlemmer. Våre verdier Circumpolar UArctic fremmer nord stemmene i globalisert verden, noe som gjenspeiler felles verdier og interesser på tvers av alle de åtte arktiske statene og blant alle nord folkeslag og kulturer. Inclusive UArctic fremmer kulturelt mangfold, språk mangfold og likestilling mens fremhever partnerskapet mellom regionens urfolk og andre nordlendingene. Gjensidig UArctic fremmer respektfullt forhold i utdanning, vitenskap, forskning og politikk basert på gjensidighet, likeverd og tillit mellom nordlendingene og andre samarbeidspartnere. Denne tilnærmingen verdsetter inkludering av tradisjonelle og stedegne kunnskapssystemer, sammen med tverrfaglige perspektiver fra kunst, samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Temaer av studien omfatter: Urfolk, deres kulturer, språk og politicial ambisjoner Klimaendringer og konsekvenser Naturressurser og utvinningsindustrien økonomier Internasjonale relasjoner og geo-politikk Økologi, nord ecoystems og biologi [-]


American College of Norway

Norge Moss January 2019

HVA ER ACN? Vår skole gir studentene 30 studiepoeng (ett år - tilsvarende 60 "studiepoeng" i det norske systemet) i det amerikanske universitetssystemet som en del av en amerikansk bachelorgrad. ACNs samarbeidspartnere er: University of North Dakota (UND) i Grand Forks, North Dakota West Chester University (WCU) i West Chester, Pennsylvania Adelphi University (AU) i Garden City, New York. Southern New Hampshire University (SNHU) i Manchester, New Hampshire. ACN studenter s… [+] om fullfører ACN programmet er garantert opptak. I tillegg, med kreditter fått fra ACN, kan studentene velge å søke til universitetet i sine valg i USA. Når elevene fullfører kursene på ACN, kan de være kvalifisert for overføring til UND, WCU, AU eller SNHU som Junior (tredje året) student. Mens på ACN de får en god forståelse av det amerikanske universitetssystemet, bygge et nettverk av student og lærere kontakter (både norske og amerikanske) og kan deretter lage en myk overgang til universitetssystemet. ACN hjelper elevene med praktiske og byråkratiske detaljer slik at de kan konsentrere seg mer om sine studier og sin overgang vil være jevn. Det nære samarbeidet med disse universitetene gjør ACN som vert amerikanske professorer hvert semester. Det store flertallet av norske studenter kommer tilbake til Norge for å forfølge karrierer i sitt område av studien. Tidligere elever rapporterer at de har vært sterkere kandidater i jobbintervjuer på grunn av sin internasjonale studie opplevelse. I det siste ACN studenter har fått grader i et bredt spekter av områder, men spesielt populært er: Kommunikasjon - Media, Broadcasting, journalistikk, PR, fredsstudier, Aerospace og alle område of Business.. ACN studenter er i dag arbeider i Norge innenfor områdene TV, radio, skoler og næringsliv - både store og små. ACN er en viktig mulighet for de internasjonale studentene også. Amerikanske studenter kommer fra alle deler av USA, men hovedsakelig fra midt-Vesten. ACN har en spesiell appell innenfor det norsk-amerikanske samfunnet og studentene blir ofte tiltrukket på grunn av sin norske arv. Vi har også hatt studenter fra Iran, Irak, Bulgaria, Tyskland, Sverige, Kamerun, Ghana, Kina, Canada, Vietnam, Filippinene og Bosnia. De forlater Norge med en spesiell forkjærlighet for landet, folket og høgskolen. HISTORIE ACN Den American College of Norge Har feiret mer enn 25 akademiske år. Den ble grunnlagt i 1990 av Dr. Steinar Opstad, en tidligere visepresident i NHO, Næringslivets norsk Enterprise. I 1992 begynte ACN med 12 norske og 12 amerikanske studenter som kommer sammen for å studere i en sjarmerende gård herskapshus på øya Jeløy i Moss, Østfold, Norge. Gjennom årene programmet har utvidet til 70 studenter fra Norge, USA og land i hele verden. ACN er nå plassert i den vakre Convention Building (Konvensjonsgaarden), sentrum Moss, nær offentlige bibliotek, kafeer, shopping og uteliv. Hvorfor ACN? Det finnes en rekke grunner til at studentene begynner sin utdanning ved American College of Norge. Studerer ved ACN la elevene få 30 studiepoeng (ett år) mot din bachelorgrad, noe som vil gjøre deg i stand til å starte som et tredje år (junior) på våre samarbeidpartnere universitetet i USA. For det andre tilbyr ACN en gradvis innføring i det amerikanske universitetssystemet. Klassestrukturen og sosiale nettverk av amerikanske universiteter er ganske annerledes enn de på norske høyskoler og universiteter. Studentene er lettet inn til nye måter å gjøre ting på, og er bedre forberedt for sine studier ved et amerikansk universitet. ACN gir studentene mulighet til å forbedre sin engelsk lesing, skriving, forståelse og muntlige ferdigheter. Mens elevene må beherske for å bli tatt opp til ACN, de fleste rapporterer at etter et år her sine engelskkunnskaper er vesentlig forbedret. Dette forbereder studentene for større suksess gjennom sine studier. Personalet er utstyrt for å hjelpe studenter med ulike ikke-faglige aspekter forbereder seg på å studere i USA, for eksempel, som gjelder skoler, finne bolig, og søker om visum. Denne hjelpen er uvurderlig, og med vår hjelp, kan reisen til USA være mye mindre stressende. Sist, er ACN gøy! Studentene danner en tett sammensveiset gruppe venner de ellers ikke ville ha met.Throughout året er det utallige aktiviteter for elevene, både i og utenfor skolen. Studentene får et nettverk av venner og klassekamerater, som vil hjelpe senere i livet når jobbsøking. Mange studenter selv velge å delta på de samme amerikanske universiteter så når de kommer i Amerika de allerede har et sosialt nettverk. Dette gjør livsforvandlende flytte fra Norge til Amerika mye enklere. Studentenes 80-90% av våre elever er norske, og de fleste studenter søke direkte til ACN fra videregående skole. Vi aksepterer 70 studenter hvert år, og de fleste av dem melde i høstsemesteret. Det er også mulig å søke om vårsemesteret som starter i januar. Krav til søknaden: En komplett søknadsskjema (ACN Application) Alle søkere må ha oppnådd generell studiekompetanse ved semesterstart som de søker Alle søkere er pålagt å sende inn en personlig essay å svare på dette spørsmålet: "Hvorfor er jeg interessert i denne pedagogiske muligheter" Den anbefalte grade point gjennomsnitt er 4,0 (Norsk Scale) - Ta kontakt for klarhet Prioritet vil bli gitt til falle søkere som sender utfylt søknad innen 1. mai. Søknadsfristen for vårsemesteret er 25 november. Ta kontakt med oss ​​hvis du har spørsmål. [-]


University of Stavanger

Norge Stavanger January 2019

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger, Norge, har ca 9200 studenter og 1 300 lærere, administrasjon og ansatte. I konstant samarbeid og dialog med våre omgivelser, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, nyter vi en åpen og kreativ klima for utdanning, forskning, innovasjon, formidling og museumsaktiviteter. Universitetet i Stavanger ligger i den mest attraktive regionen i landet, med rundt 300 000 innbyggere. Stavanger er olje- og energihovedstad i Norge me… [+] d et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. "Samspillet mellom samfunn og næringsliv og universitet er rik og mangfoldig. Akademiske liv ved Universitetet i Stavanger er organisert i tre fakulteter, som omfatter i alt 14 avdelinger / skoler og to nasjonale forskningssentre, samt Museum of Archaeology. Universitetet har også en enhet for livslang læring kalles UiS Pluss. Mange av de eksternt finansierte forskningsaktivitetene er utført i samarbeid med vår forskningsinstitutt - International Research Institute of Stavanger (IRIS). Flere andre forskningssentre er organisert som konsortier av Universitetet i Stavanger, IRIS og andre aktører. Prekubator Technology Transfer Office er vårt verktøy for kommersialisering av forskningsideer. Stavanger Innovation Park (Ipark) ligger også på campus, kjører inkubatorvirksomhet og hjelpe nye bedrifter starter opp. To organisasjoner, SiS og StOr (studentforeningen), ta vare på studentenes velferd og rettigheter. [-]


The International Theatre Academy Norway

Norge Oslo January 2019

The International Theatre Academy Norge TITAN er en skuespiller trening for studenter som har ambisjoner og en stasjon for å skape noe selv TITAN skaper selvstendige aktører som er gründere innen kunst og kultur. Hvis du ønsker å utvikle seg som skapende kunstner, med dine ideer til lage teater fra bunnen av, og film og teater ulikt alt publikum har sett før, så TITAN utdanning for deg. &nbsp&nbsp TITAN ble grunnlagt i 2004 og ble opprettet som en reaksjon på fle… [+] re problemer som finnes i de fleste teater opplæringsprogrammer. De fleste programmene tilbyr arts teknikk bare. Så, akademikere vet hvordan å lage kunstverk, men ikke nødvendigvis hvordan å lage en levende fra sin kunst. Dette fører til "sultende kunstner" stereotype og aktører "virkelig" begynner servitører.&nbsp TITAN er utformet, fra start til slutt, for å øke sjansene dine for å forbedre så som teater artist og å lage en levende. Vårt program er unik, i at du vil få erfaring i ikke bare skuespill, men regissere, produsere, Writing, entreprenørskap og ledelse. Vi er på utkikk etter studenter som ønsker å ta risiko, ønsker å utfordre seg selv som kunstnere og ønske om å utføre en god del. [-]


Bodø Graduate School of Business (HHB)

Norge Bodø January 2019

Bodø Graduate School of Business (HHB) ble stiftet i 1985. Siden den gang har mer enn 2000 studenter har uteksaminert fra våre fire år business program - "Siviløkonom" - og vi har for tiden 1000 studenter i bransjen skolen. Den akademiske prestasjoner av våre professorer er blant de beste i Norge. HHB er i forkant av mange områder, inkludert innovasjon, økologisk økonomi og etikk. HHB innrømmer ca 400 studenter hvert år til våre forretnings-og informasjonsteknologi programmer… [+] . Størrelsen av studentene gir ekte kameratskap blant jevnaldrende. I tillegg er det flere studentorganisasjoner og arrangementer tilgjengelig året rundt. En annen enestående egenskap HHB er den relativt liten klasse størrelser som gir muligheter for en-til-én gang med professorer. [-]


Gjøvik University College (GUC)

Norge Gjøvik Oslo January 2019

Høgskolen i Gjøvik har ca 2400 studenter og 270 ansatte. Høgskolen i Gjøvik er en norsk høyskole med et internasjonalt perspektiv. 24 land er representert blant våre ansatte høsten 2009. HiG ble etablert som et resultat av omorganiseringen av norsk høyere utdanning i 1994. Studiene ved Høgskolen i Gjøvik er fordelt på 3 avdelinger med 14 grunnleggende utdanning på bachelornivå og 3 masterstudier. Høgskolen tilbyr studier innen fagområdene helse, omsorg, teknologi og m… [+] edia. I tillegg ble flere fortsetter utdanningene tilbys. Flere av studiene ved Høgskolen i Gjøvik (HiG) er de eneste av sitt slag i Norge. Om 2400 studenter studerer ved høgskolen i øyeblikket. Med en samlet campus har du alt du trenger på samme lokalitet: undervisningsrom, datamaskin laboratorier, bibliotek, lesing Romm og kantine [-]


Bjørknes Høyskole

Norge Oslo January 2019

Bjørknes er en spennende utdanningsinstitusjon med lange tradisjoner. Selve grunnstammen er Bjørknes Privatskole, men merkenavnet Bjørknes strekker seg også utenfor Norges grenser. Bjørknes Høyskole er en gratis informasjonstjeneste for universitetsstudier i utlandet. Bjørknes har spesielt nære bånd til universiteter i Ungarn, Slovakia og Tsjekkia som tilbyr medisin- og veterinærstudier. Bjørknes Høyskole tilbyr blant annet bachelor- og masterprogrammer i samarbeid med lærest… [+] eder i Nederland, Australia og Sør- Afrika for studenter som ønsker å bli sykepleiere, fysioterapeuter, mediefolk eller fredsforskere. Det er også mulig å studere Medisin grunnfag og Medier og kommunikasjon ved Bjørknes Høyskole, og disse to studiene gir 60 studiepoeng. I tilegg tilbyr vi et kveldskurs i Praktisk filosofi som gir 10 studiepoeng. [-]